Tìm kiếm tin tức

 
 

 

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại Khu dân cư xen ghép thôn Tháp Nhuận, Thủy Lập, xã Quảng Lợi
Ngày cập nhật 07/07/2023

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền tổ chức đấu giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất 11 lô đất thuộc Khu dân cư xen ghép thôn Tháp Nhuận, Thủy Lập, xã Quảng Lợi, huyện Quảng Điền vào ngày 03/8/2023.

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền tổ chức đấu giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất 11 lô đất thuộc Khu dân cư xen ghép thôn Tháp Nhuận, Thủy Lập, xã Quảng Lợi, huyện Quảng Điền như sau:

1. Tên tài sản, số lượng của tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước và bước giá:

Số TT

Ký hiệu

lô đất

Số thửa

Diện

tích

(m2)

Khu vực/

Vị trí

Giá đất

cụ thể

(đồng/m2)

Giá

khởi điểm

(đồng/lô)

Bước giá

(đồng)

Tiền

đặt trước

(đồng/lô)

Khu dân cư xen ghép thôn Thủy Lập, bản vẽ phân lô số 1

   

1

T621

T621

305,5

Vị trí 2, Tỉnh lộ 4, Đoạn Trạm Y tế xã đến nghĩa trang Liệt sĩ xã Quảng Thái, 1 mặt tiền, đường QH 7.0m, hiện trạng đường bê tông 3.0m

2.000.000

611.000.000

24.400.000

122.200.000

2

T622

T622

304,9

2.000.000

609.800.000

24.400.000

122.000.000

3

T623

T623

339,1

Vị trí 2, Tỉnh lộ 4, Đoạn Trạm Y tế xã đến nghĩa trang Liệt sĩ xã Quảng Thái, 2 mặt tiền, đường QH 7.0m và đường QH 6.5m, hiện trạng đường bê tông 3.0m

2.500.000

847.750.000

33.900.000

169.600.000

Khu dân cư xen ghép thôn Thủy Lập, bản vẽ phân lô số 3

   

4

T691

T691

181,8

Vị trí 2. Tỉnh lộ 4. Đoạn Trạm Y tế xã đến nghĩa trang Liệt sĩ xã Quảng Thái. 1 mặt tiền. đường QH 6.5m. hiện trạng đường bê tông 3.0m

2.500.000

454.500.000

18.200.000

90.900.000

5

T693

T693

180,1

2.500.000

450.250.000

18.000.000

90.100.000

6

T694

T694

186,6

2.500.000

466.500.000

18.700.000

93.300.000

Khu dân cư xen ghép thôn Tháp Nhuận

   

7

T719

T719

164,5

Vị trí 1. Tỉnh lộ 4. Đoạn Trạm Y tế xã đến nghĩa trang Liệt sĩ xã Quảng Thái. 2 mặt tiền. đường QH 31.0m và đường đất 4.5m. hiện trạng đường nhựa 5.0m.

4.000.000

658.000.000

26.300.000

131.600.000

8

T720

T720

191,7

Vị trí 1. Tỉnh lộ 4. Đoạn Trạm Y tế xã đến nghĩa trang Liệt sĩ xã Quảng Thái. 1 mặt tiền đường QH 31.0m và đường đất 4.5m. hiện trạng đường nhựa 5.0m.

3.500.000

670.950.000

26.800.000

134.200.000

9

T721

T721

173,6

3.500.000

607.600.000

24.300.000

121.500.000

10

T722

T722

183,2

3.500.000

641.200.000

25.600.000

128.200.000

11

T723

T723

200,7

3.500.000

702.450.000

28.100.000

140.500.000

Tổng cộng: 11 lô đất

6.720.000.000

 

 

Giá khởi điểm chưa bao gồm lệ phí trước bạ về đất và các khoản phí, lệ phí khác theo quy định.

2. Vị trí, đặc điểm quỹ đất đấu giá, nơi có tài sản đấu giá:

a. Vị trí. đặc điểm quỹ đất đấu giá: 11 lô đất thuộc Khu dân cư xen ghép thôn Tháp Nhuận, Thủy Lập. xã Quảng Lợi, huyện Quảng Điền. (xem bản vẽ chi tiết đính kèm)

b. Mục đích sử dụng đất: Đất ở; Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

c. Nơi có tài sản đấu giá: Tại vị trí thuộc khu dân cư xen ghép thôn Tháp Nhuận, Thủy Lập, xã Quảng Lợi, huyện Quảng Điền.

3. Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền, địa chỉ: 88 Nguyễn Kim Thành, thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế.

4. Giấy tờ kèm theo tài sản đấu giá: Quyết định số 896/QĐ-UBND ngày 22/4/2023 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt giá đất cụ thể để đấu giá quyền sử dụng đất 183 lô đất trên địa bàn huyện Quảng Điền; Quyết định số 392A/QĐ-UBND ngày 27/02/2023 của UBND huyện về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất 183 lô thuộc thị trấn Sịa. xã Quảng Thành. Quảng Lợi. Quảng Lợi. Quảng Thái. Quảng Phú. Quảng Công và Quảng Ngạn. huyện Quảng Điền; Quyết định số 1017/QĐ-UBND ngày 27/4/2023 của UBND huyện về việc quy định giá khởi điểm. bước giá. tiền đặt trước để đấu giá quyền sử dụng đất 182 lô đất ở tại thị trấn Sịa và các xã: Quảng Thành. Quảng Lợi. Quảng Lợi. Quảng Thái. Quảng Phú. Quảng Công và Quảng Ngạn. thuộc huyện Quảng Điền. tỉnh Thừa Thiên Huế; Quyết định số 1370/QĐ-UBND ngày 09/6/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền về việc kế hoạch đấu thầu lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đợt 3 năm 2023; Bản vẽ phân lô các khu đất.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến ngày 31/7/2023 tại vị trí các lô đất khu dân cư xen ghép thôn Tháp Nhuận, Thủy Lập, xã Quảng Lợi, huyện Quảng Điền. Trung tâm phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền hướng dẫn, tổ chức xem tài sản vào các ngày 25 và 26 tháng 7 năm 2023. khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ. đăng ký tại Trung tâm đến 17 giờ 00 phút ngày 24/7/2023.

  Khách hàng có quyền xem hoặc không xem tài sản đấu giá. Người đăng ký tham gia đấu giá không xem tài sản thì xem như chấp nhận toàn bộ thông tin liên quan đến tài sản đấu giá và không có quyền khiếu nại về việc này. Mọi khiếu nại về thông tin liên quan đến tài sản trong cuộc đấu giá hoặc sau khi cuộc đấu giá kết thúc sẽ không được giải quyết.

6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 phút ngày 31/7/2023 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

7. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá. tiền đặt trước:              

a. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:

- 200.000 đồng/lô/hồ sơ đối các lô đất có giá khởi điểm dưới 500 triệu đồng.

- 500.000 đồng/lô/hồ sơ đối các lô đất có giá khởi điểm trên 500 triệu đồng.

Tiền mua hồ sơ không hoàn trả lại, trừ trường hợp cuộc đấu giá không được tổ chức thì tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá tài sản được hoàn lại tiền hồ sơ đã nộp trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày dự kiến tổ chức cuộc đấu giá.

b. Tiền đặt trước: Khách hàng nộp trong giờ hành chính từ ngày 31/7/2023 đến 17 giờ 00 phút ngày 02/8/2023 và nộp vào tài khoản số 47000014506666 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeAbank) - Chi nhánh Huế.

Nội dung trong giấy nộp tiền hoặc chuyển khoản ghi: Họ, tên người đăng ký đấu giá, nộp tiền đặt trước đấu giá quyền sử dụng đất xã Quảng Lợi.

Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trước thời gian quy định là tự nguyện và tự chịu trách nhiệm về khoản tiền đã nộp. Tiền đặt trước được xác nhận có trong tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế đến 17 giờ 00 phút ngày 02/8/2023 và khách hàng nộp chứng từ nộp tiền đặt trước cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế trước thời điểm tổ chức cuộc đấu giá.

8. Thời gian. địa điểm. điều kiện. cách thức đăng ký tham gia đấu giá. tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

- Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 phút ngày 31/7/2023 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Từ 08 giờ 00 đến 11 giờ 00 phút ngày 31/7/2023 Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá tại Ủy ban nhân dân xã Quảng Lợi, huyện Quảng Điền.

b. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai có nhu cầu sử dụng đất để làm nhà ở theo quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Trong mỗi lô đất, một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá; Với điều kiện có Đơn đăng ký đấu giá quyền sử dụng đất (theo mẫu do Trung tâm phát hành); Chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm ban hành; Nộp Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, tiền đặt trước theo đúng thời gian quy định.

9. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 03/8/2023 tại Hội trường Nhà văn hóa xã Quảng Lợi, huyện Quảng Điền.

10. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá; Theo phương thức trả giá lên.

Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trên liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế. địa chỉ: 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế. tỉnh Thừa Thiên Huế; Điện thoại: 0234.3501567. website: daugiatthue.com; Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Quảng Điền, điện thoại: 0234.3556608; Ủy ban nhân dân xã Quảng Lợi, huyện Quảng Điền./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 18.013.826
Truy câp hiện tại 5.782