Tìm kiếm tin tức

 
 

 

Phần mềm phòng, chống mã độc tập trung
Ngày cập nhật 21/02/2023

1. Phần mềm phòng, chống mã độc tập trung Bkav Endpoint

STT

Tên tài liệu           

Tải về

1

Hướng dẫn cài đặt và mật khẩu đăng ký Bkav Endpoint 

2

File cài đặt Bkav Endpoint

2. Giải pháp phát hiện và chống tấn công có chủ đích Viettel Endpoint - EDR

STT

Tên tài liệu           

Tải về

1

Hướng dẫn cài đặt Agent EDR        

2

File cài đặt cho Windows 64 bit       

3

File cài đặt cho Windows 32 bit       

 

Văn phòng HĐND và UBND huyện
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 17.584.634
Truy câp hiện tại 4.725