Tìm kiếm tin tức

 
 

 

Thông báo đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất để thực hiện dự án Sân bóng đá tại khu thiết chế văn hóa - thể thao trung tâm xã Quảng Thọ
Ngày cập nhật 11/01/2024

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền phối hợp với Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị tổ chức đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất để thực hiện dự án Sân bóng đá tại khu thiết chế văn hóa - thể thao trung tâm xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền vào ngày 25/01/2024.

 

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền phối hợp với Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị tổ chức đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất để thực hiện dự án Sân bóng đá tại khu thiết chế văn hóa - thể thao trung tâm xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, cụ thể như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM KHU ĐẤT ĐẤU GIÁ:

1. Tên tài sản đấu giá: Cho thuê quyền sử dụng đất để thực hiện dự án Sân bóng đá tại khu thiết chế văn hóa - thể thao trung tâm xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền.

2. Địa điểm, vị trí khu đất: Khu đất quy hoạch tổng mặt bằng tỉ lệ 1/500 khu thiết chế văn hóa - thể thao trung tâm xã Quảng Thọ - Đường Tỉnh lộ 19, xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền. (xem bản vẽ chi đính kèm)

3. Diện tích khu đất đấu giá: - Diện tích: 2.085,4m2.

Trong đó:                          

+ Diện tích xây dựng sân bóng:                                      1.440,0m2.                 

+ Diện tích nhà điều hành + dịch vụ:                                 105,0m2..                   

+ Diện tích đường giao thông nội bộ:                                540,4m2.

4. Hạ tầng kỹ thuật sn có: Đường quy hoạch 42m, hiện trạng nhựa 07m, gần hệ thống cấp điện, cấp nước sinh hoạt.

5. Mục đích, hình thức, thời hạn sử dụng đất

- Mục đích sử dụng: Đất thương mại dịch vụ - Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao (Sân bóng đá mini)

- Hình thức sử dụng đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm để thực hiện dự án đầu tư thông qua đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất.

- Thời hạn sử dụng đất: 20 năm kể từ ngày có Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá.

6. Mục tiêu dự án

Từng bước hình thành cụm công trình văn hóa - thể thao ở trung tâm xã với đầy đủ các hạng mục nhằm chỉnh trang cảnh quan, tạo diện mạo ở trung tâm xã, đáp ứng các nhu cầu về văn hóa, thể dục thể thao của nhân dân trên địa bàn xã Quảng Thọ và vùng phụ cận.

7. Quy mô dự án:

a) Diện tích đất dự kiến sử dụng: Khoảng 2.085,4m2.

b) Diện tích đất phù hợp quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất: Khoảng 2.085,4m2.

c) Công suất thiết kế gồm 02 sân bóng đá mini 07 người: Theo quy chuẩn về sân bóng theo quy định pháp luật Việt Nam (TCVN 4205:2012). Các công trình phụ trợ khác được xây dựng đồng bộ để phục vụ cho hoạt động thể dục thể thao như: Khu giải khát, hệ thống sân đường nội bộ, hệ thống bãi đổ xe, hệ thống cổng, hàng rào bao che.

d) Sản phẩm dịch vụ cung cấp: 02 sân bóng đá liền kề được xây dựng đồng bộ phục vụ cho người dân tập luyện thể dục thể thao thông qua bộ môn thể thao bóng đá.

đ) Quy mô kiến trúc xây dựng dự kiến

Theo Quyết định số 1800/QĐ-UBND ngày 06/8/2019 của UBND huyện về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể mặt bằng tỷ lệ 1/500 khu thiết chế văn hóa - thể thao trung tâm xã Quảng Thọ và Quyết định số 1864/QĐ-UBND ngày 28/7/2022 của UBND huyện về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể mặt bằng tỷ lệ 1/500 khu thiết chế văn hóa - thể thao trung tâm xã Quảng Thọ, có các thông số kỹ thuật như sau:

- Quy hoạch giao thông:

+ Tỉnh lộ 19 lộ giới 32,0m. Chỉ giới xây dựng lùi ≥ 5m so với chỉ giới đường đỏ.

+ Các tuyến đường nội bộ có lộ giới từ 3,0m đến 5,0m. Chỉ giới xây dựng trùng với chỉ giới đường đỏ.

+ Mật độ xây dựng: 5.04%.

+ Hệ số sử dụng đất: 5.04%.

Quy mô chi tiết thực hiện theo phương án thiết kế được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

8. Vốn đầu tư của dự án: 2.054.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, không trăm năm mươi bốn triệu đồng) chưa bao gồm tiền thuê đất.

9. Tiến độ thực hiện dự án: 12 tháng kể từ ngày UBND tỉnh công nhận kết quả trúng đấu giá.

10. Ưu đãi, hỗ trợ đầu tư: Thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

11. Các điều kiện khác để thực hiện dự án đầu tư:

- Có năng lực, kinh nghiệm phù hợp và đáp ứng theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và quy định của pháp luật hiện hành có liên quan.

- Triển khai thực hiện dự án đầu tư đúng theo nội dung chấp thuận chủ trương đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

- Tổ chức thực hiện dự án đúng tiến độ cam kết, tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành: Luật Đầu tư, Luật Xây dựng, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Đất đai và các văn bản pháp luật khác có liên quan;.

- Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư khác.

II. MỨC GIÁ KHỞI ĐIỂM, BƯỚC GIÁ, TIỀN ĐẶT TRƯỚC ĐỂ ĐẤU GIÁ CHO THUÊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT:

1. Mức giá khởi điểm để đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất:

Căn cứ theo Quyết định số 2637/QĐ-UBND ngày 06/11/2023 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định giá khởi điểm đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất thương mại dịch vụ trả tiền thuê đất hàng năm để thực hiện đầu tư dự án Sân bóng đá tại Khu thiết chế văn hóa - thể thao trung tâm xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền:

Mức giá khởi điểm để đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất thương mại dịch vụ để thực hiện dự án với thời hạn thuê đất 20 năm là: 59.091.000 đồng/năm (Năm mươi chín triệu, không trăm chín mươi mốt nghìn đồng trên một năm).

Giá khởi điểm nêu trên chưa bao gồm các loại thuế, phí theo quy định.

- Đơn giá trúng đấu giá thuê đất được ổn định trong 10 năm đầu; hết thời hạn ổn định, đơn giá thuê đất cho thời hạn tiếp theo được xác định lại theo đúng quy định của Nhà nước.

2. Hình thức cho thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền hằng năm

3. Mức thu tiền đặt trước: 118.182.000 đồng

Bằng 20% tính trên tổng số tiền thuê đất của 10 năm đầu ổn định đơn giá thuê đất tính theo giá khởi điểm đã được UBND tỉnh phê duyệt.

4. Bước giá: 2.400.000 đồng, được xác định tương đương 4% tính trên tổng số tiền cho thuê khu đất trong 01 năm theo mức giá khởi điểm và tính cho một vòng đấu kể từ vòng thứ 2 trở đi;

III. NGƯỜI ĐƯỢC THAM GIA ĐẤU GIÁ (NHÀ ĐẦU TƯ):

- Cá nhân, tổ chức thuộc đối tượng được Nhà nước cho thuê đất theo hình thức trả tiền thuê đất hàng năm theo quy định tại điểm d,đ, khoản 1, Điều 56 Luật Đất đai năm 2013 và không thuộc trường hợp người không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định  tại Điều 38 Luật đấu giá tài sản, có nhu cầu sử dụng đất và đáp ứng các điều kiện tham gia đấu giá để thực hiện dự án đầu tư theo đúng Phương án đã được UBND huyện Quảng Điền phê duyệt tại Quyết định số 1430/QĐ-UBND ngày 16/6/2023 và các quy định pháp luật hiện hành.

- Trường hợp có (02) công ty trở lên có sở hữu chéo lẫn nhau theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp thì chỉ được một công ty tham gia đấu giá quyền sử dụng đất.

IV. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Các đối tượng quy định tại Mục III nêu trên được tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

1. Có đơn đề nghị tham gia đấu giá theo mẫu đơn do Công ty phát hành, trong đó có nội dung cam kết nộp tiền thuê đất theo đúng thời hạn quy định; sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch, đúng các mục đích quy định của Luật đất đai năm 2013; Luật Đầu tư năm 2020; thực hiện đầu tư xây dựng Dự án đảm bảo tổng mức đầu tư, đúng công năng công trình và tiến độ, đưa dự án vào hoạt động theo phương án đấu giá và quy hoạch xây dựng chi tiết thực hiện Dự án đầu tư.

2. Có báo cáo tổng quát dự án đầu tư phù hợp với quy hoạch, tiến độ và tổng mức đầu tư dự án được quy định tại phương án đấu giá được cấp có thẩm quyền phê duyệt; phương án đầu tư xây dựng chứng minh được tính khả thi, hiệu quả, phù hợp với mục tiêu kêu gọi đầu tư của tỉnh.

3. Có đủ điều kiện về năng lực tài chính:

- Có vốn thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư đối với dự án.

- Nhà đầu tư là doanh nghiệp: Đối với doanh nghiệp đã hoạt động trên 01 năm: Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của doanh nghiệp, báo cáo tài chính phải đầy đủ, đúng theo quy định, bảng kê danh mục các dự án đang thực hiện. Đối với doanh nghiệp mới thành lập: Giấy xác nhận số dư tài khoản tiền gửi của doanh nghiệp tại Ngân hàng thương mại.

- Chứng minh huy động vốn: Văn bản cam kết của Ngân hàng, tổ chức tài chính cho vay để đầu tư dự án đấu giá. Số tiền huy động phải bằng số tiền tổng đầu tư dự án và tiền thuê đất phải nộp.

- Tài liệu liên quan để chứng minh khả năng tài chính của nhà đầu tư dự án (nếu có).

4. Không vi phạm pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất.

5. Thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và nộp các khoản tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ đấu giá theo đúng thời gian quy định khi đăng ký tham gia đấu giá.

Ngay sau thời điểm kết thúc nhận hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan tổ chức thẩm định điều kiện được tham gia đấu giá thực hiện dự án đầu tư của các nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá, riêng khoản tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá do Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị chịu trách nhiệm xem xét theo quy định.

V. TIỀN MUA HỒ SƠ THAM GIA ĐẤU GIÁ: 1.000.000 đồng/hồ sơ.

VI. THỜI GIAN THAM KHẢO, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ, MUA, NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ VÀ NHẬN TIỀN ĐẶT TRƯỚC:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo cho đến 15h30 ngày 22/01/2024 tại Khu đất quy hoạch tổng mặt bằng tỉ lệ 1/500 khu thiết chế văn hóa - thể thao trung tâm xã Quảng Thọ - Đường Tỉnh lộ 19, xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền.

Khách hàng có quyền xem hoặc không xem tài sản đấu giá. Người đăng ký tham gia đấu giá không xem tài sản thì hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin liên quan đến tài sản đấu giá và không có quyền khiếu nại về việc này. Mọi thắc mắc hay có sự sai lệch về thông tin tài sản phải thông báo bằng văn bản cho Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị giải quyết trước 02 (hai) ngày mở cuộc đấu giá. Nếu như không có khiếu nại gì thì người đăng ký tham gia đấu giá chấp nhận những thông tin liên quan đến tài sản đấu giá. Mọi khiếu nại về thông tin liên quan đến tài sản trong cuộc đấu giá hoặc sau khi cuộc đấu giá kết thúc sẽ không được giải quyết.

2. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo cho đến 15h30 ngày 22/01/2024 tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị và Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền.

3. Cách thức Đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị.

Hồ sơ tham gia đấu giá (02 bộ):

Hồ sơ bao gồm tất cả văn bản, giấy tờ, tài liệu quy định tại Mục IV Thông báo này được lập thành 02 bộ có nội dung như nhau, sắp xếp theo thứ tự, đóng thành tập nộp trực tiếp theo thời gian và địa điểm đã thông báo.

Nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá có trách nhiệm nộp đầy đủ thành phần hồ sơ được quy định tại Mục IV Thông báo này. Trường hợp Nhà đầu tư không nộp đủ thành phần hồ sơ quy định tại Mục IV Thông báo này thì Công ty đấu giá Hợp danh Chuỗi Giá Trị không tiếp nhận hồ sơ để chuyển đơn vị liên quan thẩm định điều kiện được tham gia đấu giá thực hiện dự án đầu tư theo quy định.

4. Thời gian mua và nộp hồ sơ đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo cho đến 15h30 ngày 22/01/2024 tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị.

5. Thời gian chuyển hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá cho Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định: 16h00 ngày 22/01/2024.

6. Thời gian thông báo hồ sơ đủ điều kiện tham gia đấu giá: Trước 24 giờ kể từ thời điểm mở cuộc đấu giá.

7. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ 08h00 ngày 22/01/2024 cho đến 17h00 ngày 24/01/2024.

Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng cách chuyển khoản hoặc nộp tiền vào tài khoản Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị:

  • Số tài khoản: 118000137557 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế.
  • Số tài khoản: 4000238555555 tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế.
  • Số tài khoản: 55110003443345 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế.

* Nội dung nộp tiền đặt trước: “Tên tổ chức tham gia đấu giá – Nộp tiền đặt trước đấu giá cho thuê đất thực hiện dự án Sân bóng Quảng Thọ”

* Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trước thời gian quy định là tự nguyện và tự chịu trách nhiệm về khoản tiền đặt trước đã nộp.

* Tiền đặt trước được xác nhận có trong tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị và kèm theo giấy nộp tiền trước 17h00 ngày 24/01/2024.

VII. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ:

- Thời gian tổ chức đấu giá: 09h00 ngày 25/01/2024.

- Địa điểm tổ chức đấu giá: Tại hội trường  Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị – Tầng 2, số 39 Tố Hữu, phường Xuân Phú, thành phố Huế.

VIII. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ:

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng cách bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá theo từng vòng đấu, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

IX. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:

- Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền - số 88 Nguyên Kim Thành, thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, Số điện thoại: 0234.3566607.

- Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị - Tầng 2, số 39 Tố Hữu, phường Xuân Phú, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Số điện thoại: 02343.895.995. Website:chuoigiatri.com.vn./.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thông báo đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất để thực hiện dự án Sân bóng đá tại khu thiết chế văn hóa - thể thao trung tâm xã Quảng Thọ
Ngày cập nhật 11/01/2024

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền phối hợp với Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị tổ chức đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất để thực hiện dự án Sân bóng đá tại khu thiết chế văn hóa - thể thao trung tâm xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền vào ngày 25/01/2024.

 

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền phối hợp với Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị tổ chức đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất để thực hiện dự án Sân bóng đá tại khu thiết chế văn hóa - thể thao trung tâm xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, cụ thể như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM KHU ĐẤT ĐẤU GIÁ:

1. Tên tài sản đấu giá: Cho thuê quyền sử dụng đất để thực hiện dự án Sân bóng đá tại khu thiết chế văn hóa - thể thao trung tâm xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền.

2. Địa điểm, vị trí khu đất: Khu đất quy hoạch tổng mặt bằng tỉ lệ 1/500 khu thiết chế văn hóa - thể thao trung tâm xã Quảng Thọ - Đường Tỉnh lộ 19, xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền. (xem bản vẽ chi đính kèm)

3. Diện tích khu đất đấu giá: - Diện tích: 2.085,4m2.

Trong đó:                          

+ Diện tích xây dựng sân bóng:                                      1.440,0m2.                 

+ Diện tích nhà điều hành + dịch vụ:                                 105,0m2..                   

+ Diện tích đường giao thông nội bộ:                                540,4m2.

4. Hạ tầng kỹ thuật sn có: Đường quy hoạch 42m, hiện trạng nhựa 07m, gần hệ thống cấp điện, cấp nước sinh hoạt.

5. Mục đích, hình thức, thời hạn sử dụng đất

- Mục đích sử dụng: Đất thương mại dịch vụ - Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao (Sân bóng đá mini)

- Hình thức sử dụng đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm để thực hiện dự án đầu tư thông qua đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất.

- Thời hạn sử dụng đất: 20 năm kể từ ngày có Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá.

6. Mục tiêu dự án

Từng bước hình thành cụm công trình văn hóa - thể thao ở trung tâm xã với đầy đủ các hạng mục nhằm chỉnh trang cảnh quan, tạo diện mạo ở trung tâm xã, đáp ứng các nhu cầu về văn hóa, thể dục thể thao của nhân dân trên địa bàn xã Quảng Thọ và vùng phụ cận.

7. Quy mô dự án:

a) Diện tích đất dự kiến sử dụng: Khoảng 2.085,4m2.

b) Diện tích đất phù hợp quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất: Khoảng 2.085,4m2.

c) Công suất thiết kế gồm 02 sân bóng đá mini 07 người: Theo quy chuẩn về sân bóng theo quy định pháp luật Việt Nam (TCVN 4205:2012). Các công trình phụ trợ khác được xây dựng đồng bộ để phục vụ cho hoạt động thể dục thể thao như: Khu giải khát, hệ thống sân đường nội bộ, hệ thống bãi đổ xe, hệ thống cổng, hàng rào bao che.

d) Sản phẩm dịch vụ cung cấp: 02 sân bóng đá liền kề được xây dựng đồng bộ phục vụ cho người dân tập luyện thể dục thể thao thông qua bộ môn thể thao bóng đá.

đ) Quy mô kiến trúc xây dựng dự kiến

Theo Quyết định số 1800/QĐ-UBND ngày 06/8/2019 của UBND huyện về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể mặt bằng tỷ lệ 1/500 khu thiết chế văn hóa - thể thao trung tâm xã Quảng Thọ và Quyết định số 1864/QĐ-UBND ngày 28/7/2022 của UBND huyện về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể mặt bằng tỷ lệ 1/500 khu thiết chế văn hóa - thể thao trung tâm xã Quảng Thọ, có các thông số kỹ thuật như sau:

- Quy hoạch giao thông:

+ Tỉnh lộ 19 lộ giới 32,0m. Chỉ giới xây dựng lùi ≥ 5m so với chỉ giới đường đỏ.

+ Các tuyến đường nội bộ có lộ giới từ 3,0m đến 5,0m. Chỉ giới xây dựng trùng với chỉ giới đường đỏ.

+ Mật độ xây dựng: 5.04%.

+ Hệ số sử dụng đất: 5.04%.

Quy mô chi tiết thực hiện theo phương án thiết kế được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

8. Vốn đầu tư của dự án: 2.054.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, không trăm năm mươi bốn triệu đồng) chưa bao gồm tiền thuê đất.

9. Tiến độ thực hiện dự án: 12 tháng kể từ ngày UBND tỉnh công nhận kết quả trúng đấu giá.

10. Ưu đãi, hỗ trợ đầu tư: Thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

11. Các điều kiện khác để thực hiện dự án đầu tư:

- Có năng lực, kinh nghiệm phù hợp và đáp ứng theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và quy định của pháp luật hiện hành có liên quan.

- Triển khai thực hiện dự án đầu tư đúng theo nội dung chấp thuận chủ trương đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

- Tổ chức thực hiện dự án đúng tiến độ cam kết, tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành: Luật Đầu tư, Luật Xây dựng, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Đất đai và các văn bản pháp luật khác có liên quan;.

- Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư khác.

II. MỨC GIÁ KHỞI ĐIỂM, BƯỚC GIÁ, TIỀN ĐẶT TRƯỚC ĐỂ ĐẤU GIÁ CHO THUÊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT:

1. Mức giá khởi điểm để đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất:

Căn cứ theo Quyết định số 2637/QĐ-UBND ngày 06/11/2023 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định giá khởi điểm đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất thương mại dịch vụ trả tiền thuê đất hàng năm để thực hiện đầu tư dự án Sân bóng đá tại Khu thiết chế văn hóa - thể thao trung tâm xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền:

Mức giá khởi điểm để đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất thương mại dịch vụ để thực hiện dự án với thời hạn thuê đất 20 năm là: 59.091.000 đồng/năm (Năm mươi chín triệu, không trăm chín mươi mốt nghìn đồng trên một năm).

Giá khởi điểm nêu trên chưa bao gồm các loại thuế, phí theo quy định.

- Đơn giá trúng đấu giá thuê đất được ổn định trong 10 năm đầu; hết thời hạn ổn định, đơn giá thuê đất cho thời hạn tiếp theo được xác định lại theo đúng quy định của Nhà nước.

2. Hình thức cho thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền hằng năm

3. Mức thu tiền đặt trước: 118.182.000 đồng

Bằng 20% tính trên tổng số tiền thuê đất của 10 năm đầu ổn định đơn giá thuê đất tính theo giá khởi điểm đã được UBND tỉnh phê duyệt.

4. Bước giá: 2.400.000 đồng, được xác định tương đương 4% tính trên tổng số tiền cho thuê khu đất trong 01 năm theo mức giá khởi điểm và tính cho một vòng đấu kể từ vòng thứ 2 trở đi;

III. NGƯỜI ĐƯỢC THAM GIA ĐẤU GIÁ (NHÀ ĐẦU TƯ):

- Cá nhân, tổ chức thuộc đối tượng được Nhà nước cho thuê đất theo hình thức trả tiền thuê đất hàng năm theo quy định tại điểm d,đ, khoản 1, Điều 56 Luật Đất đai năm 2013 và không thuộc trường hợp người không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định  tại Điều 38 Luật đấu giá tài sản, có nhu cầu sử dụng đất và đáp ứng các điều kiện tham gia đấu giá để thực hiện dự án đầu tư theo đúng Phương án đã được UBND huyện Quảng Điền phê duyệt tại Quyết định số 1430/QĐ-UBND ngày 16/6/2023 và các quy định pháp luật hiện hành.

- Trường hợp có (02) công ty trở lên có sở hữu chéo lẫn nhau theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp thì chỉ được một công ty tham gia đấu giá quyền sử dụng đất.

IV. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Các đối tượng quy định tại Mục III nêu trên được tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

1. Có đơn đề nghị tham gia đấu giá theo mẫu đơn do Công ty phát hành, trong đó có nội dung cam kết nộp tiền thuê đất theo đúng thời hạn quy định; sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch, đúng các mục đích quy định của Luật đất đai năm 2013; Luật Đầu tư năm 2020; thực hiện đầu tư xây dựng Dự án đảm bảo tổng mức đầu tư, đúng công năng công trình và tiến độ, đưa dự án vào hoạt động theo phương án đấu giá và quy hoạch xây dựng chi tiết thực hiện Dự án đầu tư.

2. Có báo cáo tổng quát dự án đầu tư phù hợp với quy hoạch, tiến độ và tổng mức đầu tư dự án được quy định tại phương án đấu giá được cấp có thẩm quyền phê duyệt; phương án đầu tư xây dựng chứng minh được tính khả thi, hiệu quả, phù hợp với mục tiêu kêu gọi đầu tư của tỉnh.

3. Có đủ điều kiện về năng lực tài chính:

- Có vốn thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư đối với dự án.

- Nhà đầu tư là doanh nghiệp: Đối với doanh nghiệp đã hoạt động trên 01 năm: Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của doanh nghiệp, báo cáo tài chính phải đầy đủ, đúng theo quy định, bảng kê danh mục các dự án đang thực hiện. Đối với doanh nghiệp mới thành lập: Giấy xác nhận số dư tài khoản tiền gửi của doanh nghiệp tại Ngân hàng thương mại.

- Chứng minh huy động vốn: Văn bản cam kết của Ngân hàng, tổ chức tài chính cho vay để đầu tư dự án đấu giá. Số tiền huy động phải bằng số tiền tổng đầu tư dự án và tiền thuê đất phải nộp.

- Tài liệu liên quan để chứng minh khả năng tài chính của nhà đầu tư dự án (nếu có).

4. Không vi phạm pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất.

5. Thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và nộp các khoản tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ đấu giá theo đúng thời gian quy định khi đăng ký tham gia đấu giá.

Ngay sau thời điểm kết thúc nhận hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan tổ chức thẩm định điều kiện được tham gia đấu giá thực hiện dự án đầu tư của các nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá, riêng khoản tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá do Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị chịu trách nhiệm xem xét theo quy định.

V. TIỀN MUA HỒ SƠ THAM GIA ĐẤU GIÁ: 1.000.000 đồng/hồ sơ.

VI. THỜI GIAN THAM KHẢO, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ, MUA, NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ VÀ NHẬN TIỀN ĐẶT TRƯỚC:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo cho đến 15h30 ngày 22/01/2024 tại Khu đất quy hoạch tổng mặt bằng tỉ lệ 1/500 khu thiết chế văn hóa - thể thao trung tâm xã Quảng Thọ - Đường Tỉnh lộ 19, xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền.

Khách hàng có quyền xem hoặc không xem tài sản đấu giá. Người đăng ký tham gia đấu giá không xem tài sản thì hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin liên quan đến tài sản đấu giá và không có quyền khiếu nại về việc này. Mọi thắc mắc h