Tìm kiếm tin tức

 
 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Theo chuyên đề
CÁC DỰ THẢO LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
STTNội dung lấy ý kiếnTải vềGóp ýXem góp ý
Thông tin chưa được cập nhật
CÁC DỰ THẢO ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
STTNội dung lấy ý kiếnTải vềXem góp ý
1QUY HOẠCH NGHĨA TRANG TẬP TÂM TRUNG CỦA HUYỆN QUẢNG ĐIỀN – TỶ LỆ 1/500
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 07/08/2020, Ngày hết hạn lấy ý kiến 07/09/2020
Xem góp ý
2Quy hoạch xây dựng vùng huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 25/08/2020, Ngày hết hạn lấy ý kiến 25/09/2020
Xem góp ý
3XÂY DỰNG TRUNG TÂM GIÁM SÁT, ĐIỀU HÀNH THÔNG MINH HUYỆN QUẢNG ĐIỀN GIAI ĐOẠN 2021-2022
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 01/10/2020, Ngày hết hạn lấy ý kiến 01/12/2020
Xem góp ý
4QUY HOẠCH NGHĨA TRANG TẬP TÂM TRUNG CỦA HUYỆN QUẢNG ĐIỀN – TỶ LỆ 1/500 (Lần 2)
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 30/11/2020, Ngày hết hạn lấy ý kiến 30/12/2020
Xem góp ý
5Thông báo về việc công khai lấy ý kiến nhân dân về Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Quảng Điền
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 05/01/2022, Ngày hết hạn lấy ý kiến 05/02/2022
Xem góp ý
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 17.584.486
Truy câp hiện tại 4.680