Tìm kiếm tin tức

 
 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Kết quả khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân tại Trung tâm Hành chính công huyện trong quý II năm 2023
Ngày cập nhật 12/07/2023

Thực hiện Quyết định số 2709/QĐ-UBND ngày 17/11/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định khảo sát lấy ý kiến mức độ hài lòng trong giải quyết thủ tục hành chính ở các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. UBND huyện thông báo kết quả khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân về dịch vụ công trong quý II năm 2023 như sau:

 

1. Tổng số hồ sơ tiếp nhận: 1802 hồ sơ

2. Tổng số phiếu khảo sát thăm dò:

a) Số phiếu phát ra: 1702/2002 phiếu;

b) Số phiếu thu vào: 1581 phiếu; trong đó có: 1561 phiếu hợp lệ, 20 phiếu không hợp lệ.

Rất hài lòng

Hài lòng

Không hài lòng

Số lượng

(phiếu)

Tỷ lệ

(%)

Số lượng

(phiếu)

Tỷ lệ

(%)

Số lượng

(phiếu)

Tỷ lệ

(%)

STT

TIÊU CHÍ

Đánh giá

I

PHẦN ĐÁNH GIÁ CHUNG

1

Nơi đón tiếp của Trung tâm Hành chính công huyện

1561

98,7

0

0

-

-

2

Thái độ của công chức trong quá trình hướng dẫn hỗ trợ và trả kết quả TTHC tại Trung tâm Hành chính công huyện

1561

98,7

0

0

-

-

II

PHẦN ĐÁNH GIÁ RIÊNG

A

 ĐÁNH GIÁ VỀ THÁI ĐỘ CỦA CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC HƯỚNG DẪN, TIẾP NHẬN TTHC THEO LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH

 

 

 

 

 

 

1

Hồ Thị Tiên Nga

991

81

238

19

-

-

2

Phan Ngọc Chinh

58

100

 

 

-

-

3

Phan Văn Bằng

23

100

 

 

-

-

4

Hà Văn Bình

60

100

 

 

-

-

5

Mai Trần Lan Anh

130

100

 

 

-

-

B

THỜI GIAN XỬ LÝ, HOÀN TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Đúng hẹn

Chậm hẹn nhưng chấp nhận được

Không

đúng hẹn

Số lượng

(Phiếu)

Tỷ lệ

(%)

Số lượng

(Phiếu)

Tỷ lệ

(%)

Số lượng (Phiếu)

Tỷ lệ

(%)

1

Phòng Tư pháp

60

100

-

-

-

-

2

Phòng Tài chính - Kế hoạch

130

100

-

-

-

-

3

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

1211

97

18

-

-

-

4

Phòng Giáo dục và Đào tạo

08

100

-

-

-

-

5

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

48

100

-

-

-

-

6

Phòng Tài nguyên và Môi trường

46

100

-

-

-

-

7

Phòng Nội vụ

17

100

-

-

-

-

8

Công an huyện

 

 

-

-

-

-

9

Văn phòng HĐND và UBND huyện

23

100

-

-

-

-

C

 

HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

 

Đơn giản

Cần giảm bớt

Phức tạp

Số lượng

(Phiếu)

Tỷ lệ

(%)

Số lượng

(Phiếu)

Tỷ lệ

(%)

Số lượng (Phiếu)

Tỷ lệ

(%)

1

An toàn thực phẩm và dinh dưỡng

23

 

 

 

 

 

2

Bảo trợ xã hội

304

 

 

 

 

 

3

Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT

2

 

 

 

 

 

4

Chứng thực

8

 

 

 

 

 

5

Công chức, viên chức

15

 

 

 

 

 

6

Đất đai

987

 

 

 

 

 

7

Đầu tư xây dựng

3

 

 

 

 

 

8

Giao dịch bảo đảm

332

 

 

 

 

 

9

Hộ tịch

52

 

 

 

 

 

10

Hoạt động xây dựng

40

 

 

 

 

 

11

Kinh doanh Khí

4

 

 

 

 

 

12

Lĩnh vực giáo dục trung học

6

 

 

 

 

 

13

Lĩnh vực văn bằng chứng chỉ

2

 

 

 

 

 

14

Người có công

8

 

 

 

 

 

15

Quản lý tài sản công

22

 

 

 

 

 

16

Quy hoạch

10

 

 

 

 

 

17

Tài chính đầu tư

16

 

 

 

 

 

18

Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh

21

 

 

 

 

 

19

Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã

2

 

 

 

 

 

20

Thi đua - Khen thưởng

13

 

 

 

 

 

21

Tổ chức phi chính phủ

4

 

 

 

 

 

22

TTHC liên thông Đăng ký Hộ kinh doanh, HTX và Đăng ký mã số thuế

69

 

 

 

 

 

23

TTHC liên thông lĩnh vực Người có công

59

 

 

 

 

 

 

Trên đây là Thông báo kết quả khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân tại Trung tâm Hành chính công huyện trong quý II năm 2023. Thông báo này được niêm yết công khai tại Trung tâm Hành chính công huyện và đăng tải trên Trang thông tin điện tử huyện.

 

Tập tin đính kèm:
Văn phòng HĐND và UBND huyện
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Công khai TTHC
 
Phản ánh-kiến nghị
 
Rà soát, kiểm soát Thủ tục hành chính
 
Tin tức khác
 
Tình hình giải quyết TTHCC
 
Văn bản QPPL
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 18.705.808
Truy câp hiện tại 6.655