Tìm kiếm tin tức

 
 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quyết định Ban hành Quy định đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính đối với các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện
Ngày cập nhật 05/10/2022

Ngày 30 tháng 9 năm 2022, UBND huyện ban hành Quyết định số 2513/QĐ-UBND về Quy định đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính đối với các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2614/QĐ-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2017 của UBND huyện về quy định đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính đối với các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn.

(Đính kèm Quyết định số 2513/QĐ-UBND ngày 30/9/2022 của UBND huyện). 

 

Tập tin đính kèm:
Trần Viết Trọng
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Công khai TTHC
 
Phản ánh-kiến nghị
 
Rà soát, kiểm soát Thủ tục hành chính
 
Tin tức khác
 
Tình hình giải quyết TTHCC
 
Văn bản QPPL
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 18.064.672
Truy câp hiện tại 801