Tìm kiếm tin tức
Quyết định ban hành Quy định đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính tại UBND các xã, phường, trị trấn
Ngày cập nhật 16/09/2022

Ngày 12 tháng 9 năm 2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2204/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính tại UBND các xã, phường, trị trấn. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 3130/QĐ-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính tại Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn.

 

 

Tập tin đính kèm:
Trần Viết Trọng
Các tin khác
Xem tin theo ngày