Tìm kiếm tin tức
Kế hoạch triển khai chương trình chuyển đổi số, phát triển chính quyền số và dịch vụ đô thị thông minh huyện Quảng Điền đến năm 2025
Ngày cập nhật 16/11/2021

Ngày 11 tháng 11 năm 2021, UBND huyện Quảng Điền ban hành Kế hoạch số 162/KH-UBND về việc triển khai hương trình chuyển đổi số, phát triển chính quyền số và dịch vụ đô thị thông minh huyện Quảng Điền đến năm 2025

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày