Tìm kiếm tin tức

 
 

 

Ủy ban MTTQ huyện Quảng Điền tổ chức Hội nghị lần thứ 10 triển khai nhiệm vụ công tác Mặt trận 6 tháng cuối năm 2023
Ngày cập nhật 04/07/2023

        Chiều ngày 30/6/2023, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Quảng Điền tổ chức Hội nghị lần thứ 10, khóa X, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đánh giá công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 và thực hiện quy trình lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh lãnh đạo Mặt trận. Tham dự hội nghị có đồng chí Dương Đình Luân - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế; đồng chí Phạm Lượng – UVTV, Phó Chú tịch HĐND huyện; đồng chí Lê Văn Khuyến - UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ; đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến – HUV,  Phó Chủ tịch UBND huyện; đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban ngành liên quan và đông đủ các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khóa X..

            Trong 6 tháng đầu năm 2023, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn huyện đã triển khai có hiệu quả các chương trình phối hợp với các đơn vị có liên quan, thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động bằng nhiều hình thức và lồng ghép vào các cuộc sinh hoạt, những hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước. Thông qua các hoạt động tuyên truyền đã góp phần phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung của CVĐ “Toàn dân đoàn kêt xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, nhân rộng thêm được 20 “Tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn”, duy trì mô hình “Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường” ở 95/95 khu dân cư. Công tác hỗ trợ, giúp đỡ các gia đình chính sách người có công và hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được Mặt trận các cấp quan tâm thực hiện, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Trong 6 tháng qua, từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” huyện, tỉnh và các nguồn hỗ trợ từ các doanh nghiệp khác, toàn huyện Quảng Điền đã hỗ trợ xây dựng mới 25 nhà đại đoàn kết; sữa chữa 50 nhà với tổng kinh phí 2.240.000.000đ. Ngoài ra đã giúp đỡ hỗ trợ cho 31/65 hộ nghèo, 3/22 hộ cận nghèo theo kế hoạch phối hợp thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững năm 2023.

             Việc phát huy quyền làm chủ của Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền có những bước tiến mới; vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, tôn trọng và lắng nghe ý kiến của Nhân dân được coi trọng; phát huy dân chủ thông qua các hoạt động giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đã và đang phát huy được hiệu quả trên một số lĩnh vực. Mặt trận huyện đã tổ chức 02 cuộc giám sát theo Quyết định 217; tổ chức 01 hội nghị phản biện; phối hợp giám sát 30 cuộc trên nhiều lĩnh vực. Công tác tôn giáo được chú trọng; việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức thành viên đã tạo nên những tiền đề quan trọng, góp phần củng cố, nâng cao vai trò, vị trí của MTTQ các cấp trong giai đoạn mới.

Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Dương Đình Luân phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

            Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Dương Đình Luân đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện trong thời gian qua. Đồng thời các đồng chí đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, các cấp ủy Đảng, người đứng đầu và cả hệ thống chính trị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do Trung ương, Tỉnh và địa phương phát động; chăm lo và bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân; vận động nhân dân thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh tại địa phương. Đồng thời kiên quyết đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch, phá hoại, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đặc biệt cần chú trọng công tác giám sát, phản biện xã hội và tổ chức đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền địa phương với nhân dân; tiếp tục quan tâm hơn nữa công tác vận động, hỗ trợ, giúp đỡ hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng có hoàn cảnh khó khăn góp phần thực hiện tốt chương trình giảm nghèo bền vững ở địa phương; đồng thời xúc tiến công tác chuẩn bị cho Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024-2029 sắp tới.

        Hội nghị đã tập trung thảo luận, xác định những nhiệm vụ trọng tâm mà Mặt trận các cấp trong huyện cần triển khai thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2023; Đồng thời hiệp thương, bổ sung thay thế 02 ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khóa X, nhiệm kỳ 2019 - 2024 và cũng đã triển khai việc lấy phiếu tín nhiệm các chức danh Chủ tịch, Phó Chú tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2019-2024 theo hướng dẫn của cấp trên./.

PL

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 18.708.087
Truy câp hiện tại 26.552