Tìm kiếm tin tức

 
 

 

Quảng Điền: Ký kết kế hoạch phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và PGD Ngân hàng CSXH huyện
Ngày cập nhật 26/06/2023

Ngày 23/6/2023, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Huyện Quảng Điền và Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong triển khai tín dụng Chính sách trên địa bàn. Tham dự có đồng chí  Nguyễn Tuấn Anh - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND Huyện, Trưởng Ban Đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện; các vị trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; Ban Giám đốc và tổ trưởng nghiệp vụ của Ngân hàng CSXH huyện;  đại diện lãnh đạo các đoàn thể CTXH và Chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn trên địa bàn.

           

                                                          

   Chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện với Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện nhằm tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội; tuyên truyền về phong trào thi đua “Chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, hoạt động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp; kết quả thưc hiện tín dụng chính sách xã hội, hoạt động của Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội.  Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức kêu gọi, vận động các nguồn lực thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia về Giảm nghèo bền vững, Xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội…Thông qua chương trình phối hợp góp phần tăng cường vai trò, hiệu quả giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đối với các hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn.

PL

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 18.708.087
Truy câp hiện tại 26.878