Tìm kiếm tin tức

 
 

 

Đưa người dân đến gần hơn chính quyền số
Ngày cập nhật 02/08/2023
Hướng dẫn người dân cài đặt các ứng dụng chuyển đổi số

Ở huyện Quảng Điền hiện có gần 100 Tổ Công nghệ số cộng đồng (CNSCĐ) đang ngày đêm nỗ lực tuyên truyền, hỗ trợ người dân chuyển đổi số (CĐS) bằng những hình thức gần gũi, thiết thực, từng bước tạo lập thói quen thao tác trên môi trường số và thúc đẩy CĐS mạnh mẽ hơn.

Tổ CNSCĐ xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền được thành lập từ tháng 4/2022. Tổ có nhiệm vụ tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác CĐS đến Nhân dân; trực tiếp hỗ trợ, hướng dẫn người dân sử dụng các ứng dụng công nghệ thông minh, thương mại điện tử, dịch vụ hành chính công; tham gia thực hiện CĐS trong từng lĩnh vực của đời sống. Các thành viên trong tổ hoạt động, trao đổi thông tin thông qua nhóm chung bằng ứng dụng Zalo. Không chỉ thành lập Tổ CNSCĐ xã, đến nay, tất cả 8 thôn trên địa bàn xã Quảng Thọ đều đã có Tổ CNSCĐ cấp thôn, mỗi tổ từ 8-10 thành viên hoạt động hiệu quả.

Anh Nguyễn Ngọc Van, thành viên Tổ CNSCĐ thôn Niêm Phò (xã Quảng Thọ) chia sẻ, các thành viên của Tổ CNSCĐ tập trung đi từng ngõ, gõ từng nhà tuyên truyền, hướng dẫn từng người sử dụng dịch vụ công trực tuyến, cài đặt sổ sức khỏe điện tử, tra cứu bảo hiểm y tế; hỗ trợ tạo lập tài khoản thanh toán trực tuyến tiền nước, học phí; hỗ trợ kích hoạt định danh điện tử và cài đặt ứng dụng VNeID cho người dân... Mặc dù mới hoạt động hơn 1 năm, nhưng các Tổ CNSCĐ đã giúp bà con nhân dân thay đổi từ nhận thức đến thói quen về sử dụng công nghệ.

Chủ tịch UBND xã Quảng Thọ, ông Trần Kìm cho biết, Tổ CNSCĐ sau này kiêm nhiệm thêm việc thực hiện Đề án 06, do UBND cấp xã quyết định thành lập, là cầu nối của chính quyền địa phương để thông tin, tuyên truyền về công tác CĐS đến với nhân dân. Đồng thời, đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ CĐS quốc gia giai đoạn 2022 -2025 (Đề án 06). Từ đó, cùng chính quyền xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số tại các thôn, khu dân cư tại xã thông minh Quảng Thọ.

Chánh Văn phòng UBND huyện Quảng Điền Ngô Văn Đức thông tin, nhằm triển khai có hiệu quả chương trình CĐS quốc gia và của tỉnh, hỗ trợ cộng đồng dân cư triển khai ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), từ tháng 4/2022, huyện Quảng Điền có chủ trương triển khai thành lập Tổ CNSCĐ. Đến nay, 95 tổ CNSCĐ (với 744 thành viên) được thành lập giúp đưa công nghệ số (CNS) vào mọi ngõ ngách cuộc sống, từ đó tạo ra giá trị thiết thực thúc đẩy thương mại điện tử, ứng dụng CNTT trong đời sống, giúp người dân tiệm cận gần hơn với chính quyền số.

Những bước chân của các thành viên  Tổ CNSCĐ huyện Quảng Điền đã thu về quả ngọt trong công tác hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng các dịch vụ số, nền tảng số. Đáng chú ý, đã số hóa được địa chỉ số; cài đặt Hues-S đạt 99,4%; cài đặt Ví điện tử đạt 97%; nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công trực tuyến, phục vụ người dân hiệu quả hơn. Tích cực hỗ trợ kích hoạt định danh điện tử mức độ 2 và cài đặt ứng dụng VNeID cho người dân, phấn đấu đến hoàn thành trước 30/12/2023 theo kế hoạch. Qua đó, xác định các điều kiện đảm bảo cho thúc đẩy phát triển công dân số, hạ tầng số làm cơ sở để hoạch định chính sách thúc đẩy CĐS số ở Quảng Điền.

“CĐS cần bắt đầu từ người dân, lấy người dân làm trung tâm, làm cho người dân thấy công nghệ là thứ dễ dàng, thiết thực. Từ đó lan tỏa, đưa công nghệ số đến mọi ngõ ngách của cuộc sống, thúc CĐS số trong toàn xã hội. Chính vì vậy, các Tổ CNSCĐ chính là “cánh tay nối dài” của chính quyền, Ban Chỉ đạo CĐS huyện, để thực hiện các nhiệm vụ CĐS của quốc gia, của tỉnh”- Chánh Văn phòng UBND huyện Quảng Điền chia sẻ.

Mặc dù gặp không ít khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện CĐS, song với mục tiêu hướng tới xã hội số, trong đó tập trung đào tạo người dân trở thành những công dân số, các thành viên Tổ CNSCĐ thuộc huyện Quảng Điền vẫn tích cực đồng hành cùng người dân thực hiện nhiệm vụ của thời đại công nghệ để bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.

 

Bài, ảnh: THÁI SƠN
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Đưa người dân đến gần hơn chính quyền số
Ngày cập nhật 02/08/2023
Hướng dẫn người dân cài đặt các ứng dụng chuyển đổi số

Ở huyện Quảng Điền hiện có gần 100 Tổ Công nghệ số cộng đồng (CNSCĐ) đang ngày đêm nỗ lực tuyên truyền, hỗ trợ người dân chuyển đổi số (CĐS) bằng những hình thức gần gũi, thiết thực, từng bước tạo lập thói quen thao tác trên môi trường số và thúc đẩy CĐS mạnh mẽ hơn.

Tổ CNSCĐ xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền được thành lập từ tháng 4/2022. Tổ có nhiệm vụ tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác CĐS đến Nhân dân; trực tiếp hỗ trợ, hướng dẫn người dân sử dụng các ứng dụng công nghệ thông minh, thương mại điện tử, dịch vụ hành chính công; tham gia thực hiện CĐS trong từng lĩnh vực của đời sống. Các thành viên trong tổ hoạt động, trao đổi thông tin thông qua nhóm chung bằng ứng dụng Zalo. Không chỉ thành lập Tổ CNSCĐ xã, đến nay, tất cả 8 thôn trên địa bàn xã Quảng Thọ đều đã có Tổ CNSCĐ cấp thôn, mỗi tổ từ 8-10 thành viên hoạt động hiệu quả.

Anh Nguyễn Ngọc Van, thành viên Tổ CNSCĐ thôn Niêm Phò (xã Quảng Thọ) chia sẻ, các thành viên của Tổ CNSCĐ tập trung đi từng ngõ, gõ từng nhà tuyên truyền, hướng dẫn từng người sử dụng dịch vụ công trực tuyến, cài đặt sổ sức khỏe điện tử, tra cứu bảo hiểm y tế; hỗ trợ tạo lập tài khoản thanh toán trực tuyến tiền nước, học phí; hỗ trợ kích hoạt định danh điện tử và cài đặt ứng dụng VNeID cho người dân... Mặc dù mới hoạt động hơn 1 năm, nhưng các Tổ CNSCĐ đã giúp bà con nhân dân thay đổi từ nhận thức đến thói quen về sử dụng công nghệ.

Chủ tịch UBND xã Quảng Thọ, ông Trần Kìm cho biết, Tổ CNSCĐ sau này kiêm nhiệm thêm việc thực hiện Đề án 06, do UBND cấp xã quyết định thành lập, là cầu nối của chính quyền địa phương để thông tin, tuyên truyền về công tác CĐS đến với nhân dân. Đồng thời, đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ CĐS quốc gia giai đoạn 2022 -2025 (Đề án 06). Từ đó, cùng chính quyền xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số tại các thôn, khu dân cư tại xã thông minh Quảng Thọ.

Chánh Văn phòng UBND huyện Quảng Điền Ngô Văn Đức thông tin, nhằm triển khai có hiệu quả chương trình CĐS quốc gia và của tỉnh, hỗ trợ cộng đồng dân cư triển khai ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), từ tháng 4/2022, huyện Quảng Điền có chủ trương triển khai thành lập Tổ CNSCĐ. Đến nay, 95 tổ CNSCĐ (với 744 thành viên) được thành lập giúp đưa công nghệ số (CNS) vào mọi ngõ ngách cuộc sống, từ đó tạo ra giá trị thiết thực thúc đẩy thương mại điện tử, ứng dụng CNTT trong đời sống, giúp người dân tiệm cận gần hơn với chính quyền số.

Những bước chân của các thành viên  Tổ CNSCĐ huyện Quảng Điền đã thu về quả ngọt trong công tác hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng các dịch vụ số, nền tảng số. Đáng chú ý, đã số hóa được địa chỉ số; cài đặt Hues-S đạt 99,4%; cài đặt Ví điện tử đạt 97%; nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công trực tuyến, phục vụ người dân hiệu quả hơn. Tích cực hỗ trợ kích hoạt định danh điện tử mức độ 2 và cài đặt ứng dụng VNeID cho người dân, phấn đấu đến hoàn thành trước 30/12/2023 theo kế hoạch. Qua đó, xác định các điều kiện đảm bảo cho thúc đẩy phát triển công dân số, hạ tầng số làm cơ sở để hoạch định chính sách thúc đẩy CĐS số ở Quảng Điền.

“CĐS cần bắt đầu từ người dân, lấy người dân làm trung tâm, làm cho người dân thấy công nghệ là thứ dễ dàng, thiết thực. Từ đó lan tỏa, đưa công nghệ số đến mọi ngõ ngách của cuộc sống, thúc CĐS số trong toàn xã hội. Chính vì vậy, các Tổ CNSCĐ chính là “cánh tay nối dài” của chính quyền, Ban Chỉ đạo CĐS huyện, để thực hiện các nhiệm vụ CĐS của quốc gia, của tỉnh”- Chánh Văn phòng UBND huyện Quảng Điền chia sẻ.

Mặc dù gặp không ít khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện CĐS, song với mục tiêu hướng tới xã hội số, trong đó tập trung đào tạo người dân trở thành những công dân số, các thành viên Tổ CNSCĐ thuộc huyện Quảng Điền vẫn tích cực đồng hành cùng người dân thực hiện nhiệm vụ của thời đại công nghệ để bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.

 

Bài, ảnh: THÁI SƠN
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Đưa người dân đến gần hơn chính quyền số
Ngày cập nhật 02/08/2023
Hướng dẫn người dân cài đặt các ứng dụng chuyển đổi số

Ở huyện Quảng Điền hiện có gần 100 Tổ Công nghệ số cộng đồng (CNSCĐ) đang ngày đêm nỗ lực tuyên truyền, hỗ trợ người dân chuyển đổi số (CĐS) bằng những hình thức gần gũi, thiết thực, từng bước tạo lập thói quen thao tác trên môi trường số và thúc đẩy CĐS mạnh mẽ hơn.

Tổ CNSCĐ xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền được thành lập từ tháng 4/2022. Tổ có nhiệm vụ tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác CĐS đến Nhân dân; trực tiếp hỗ trợ, hướng dẫn người dân sử dụng các ứng dụng công nghệ thông minh, thương mại điện tử, dịch vụ hành chính công; tham gia thực hiện CĐS trong từng lĩnh vực của đời sống. Các thành viên trong tổ hoạt động, trao đổi thông tin thông qua nhóm chung bằng ứng dụng Zalo. Không chỉ thành lập Tổ CNSCĐ xã, đến nay, tất cả 8 thôn trên địa bàn xã Quảng Thọ đều đã có Tổ CNSCĐ cấp thôn, mỗi tổ từ 8-10 thành viên hoạt động hiệu quả.

Anh Nguyễn Ngọc Van, thành viên Tổ CNSCĐ thôn Niêm Phò (xã Quảng Thọ) chia sẻ, các thành viên của Tổ CNSCĐ tập trung đi từng ngõ, gõ từng nhà tuyên truyền, hướng dẫn từng người sử dụng dịch vụ công trực tuyến, cài đặt sổ sức khỏe điện tử, tra cứu bảo hiểm y tế; hỗ trợ tạo lập tài khoản thanh toán trực tuyến tiền nước, học phí; hỗ trợ kích hoạt định danh điện tử và cài đặt ứng dụng VNeID cho người dân... Mặc dù mới hoạt động hơn 1 năm, nhưng các Tổ CNSCĐ đã giúp bà con nhân dân thay đổi từ nhận thức đến thói quen về sử dụng công nghệ.

Chủ tịch UBND xã Quảng Thọ, ông Trần Kìm cho biết, Tổ CNSCĐ sau này kiêm nhiệm thêm việc thực hiện Đề án 06, do UBND cấp xã quyết định thành lập, là cầu nối của chính quyền địa phương để thông tin, tuyên truyền về công tác CĐS đến với nhân dân. Đồng thời, đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ CĐS quốc gia giai đoạn 2022 -2025 (Đề án 06). Từ đó, cùng chính quyền xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số tại các thôn, khu dân cư tại xã thông minh Quảng Thọ.

Chánh Văn phòng UBND huyện Quảng Điền Ngô Văn Đức thông tin, nhằm triển khai có hiệu quả chương trình CĐS quốc gia và của tỉnh, hỗ trợ cộng đồng dân cư triển khai ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), từ tháng 4/2022, huyện Quảng Điền có chủ trương triển khai thành lập Tổ CNSCĐ. Đến nay, 95 tổ CNSCĐ (với 744 thành viên) được thành lập giúp đưa công nghệ số (CNS) vào mọi ngõ ngách cuộc sống, từ đó tạo ra giá trị thiết thực thúc đẩy thương mại điện tử, ứng dụng CNTT trong đời sống, giúp người dân tiệm cận gần hơn với chính quyền số.

Những bước chân của các thành viên  Tổ CNSCĐ huyện Quảng Điền đã thu về quả ngọt trong công tác hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng các dịch vụ số, nền tảng số. Đáng chú ý, đã số hóa được địa chỉ số; cài đặt Hues-S đạt 99,4%; cài đặt Ví điện tử đạt 97%; nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công trực tuyến, phục vụ người dân hiệu quả hơn. Tích cực hỗ trợ kích hoạt định danh điện tử mức độ 2 và cài đặt ứng dụng VNeID cho người dân, phấn đấu đến hoàn thành trước 30/12/2023 theo kế hoạch. Qua đó, xác định các điều kiện đảm bảo cho thúc đẩy phát triển công dân số, hạ tầng số làm cơ sở để hoạch định chính sách thúc đẩy CĐS số ở Quảng Điền.

“CĐS cần bắt đầu từ người dân, lấy người dân làm trung tâm, làm cho người dân thấy công nghệ là thứ dễ dàng, thiết thực. Từ đó lan tỏa, đưa công nghệ số đến mọi ngõ ngách của cuộc sống, thúc CĐS số trong toàn xã hội. Chính vì vậy, các Tổ CNSCĐ chính là “cánh tay nối dài” của chính quyền, Ban Chỉ đạo CĐS huyện, để thực hiện các nhiệm vụ CĐS của quốc gia, của tỉnh”- Chánh Văn phòng UBND huyện Quảng Điền chia sẻ.

Mặc dù gặp không ít khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện CĐS, song với mục tiêu hướng tới xã hội số, trong đó tập trung đào tạo người dân trở thành những công dân số, các thành viên Tổ CNSCĐ thuộc huyện Quảng Điền vẫn tích cực đồng hành cùng người dân thực hiện nhiệm vụ của thời đại công nghệ để bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.

 

Bài, ảnh: THÁI SƠN
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Đưa người dân đến gần hơn chính quyền số
Ngày cập nhật 02/08/2023
Hướng dẫn người dân cài đặt các ứng dụng chuyển đổi số

Ở huyện Quảng Điền hiện có gần 100 Tổ Công nghệ số cộng đồng (CNSCĐ) đang ngày đêm nỗ lực tuyên truyền, hỗ trợ người dân chuyển đổi số (CĐS) bằng những hình thức gần gũi, thiết thực, từng bước tạo lập thói quen thao tác trên môi trường số và thúc đẩy CĐS mạnh mẽ hơn.

Tổ CNSCĐ xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền được thành lập từ tháng 4/2022. Tổ có nhiệm vụ tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác CĐS đến Nhân dân; trực tiếp hỗ trợ, hướng dẫn người dân sử dụng các ứng dụng công nghệ thông minh, thương mại điện tử, dịch vụ hành chính công; tham gia thực hiện CĐS trong từng lĩnh vực của đời sống. Các thành viên trong tổ hoạt động, trao đổi thông tin thông qua nhóm chung bằng ứng dụng Zalo. Không chỉ thành lập Tổ CNSCĐ xã, đến nay, tất cả 8 thôn trên địa bàn xã Quảng Thọ đều đã có Tổ CNSCĐ cấp thôn, mỗi tổ từ 8-10 thành viên hoạt động hiệu quả.

Anh Nguyễn Ngọc Van, thành viên Tổ CNSCĐ thôn Niêm Phò (xã Quảng Thọ) chia sẻ, các thành viên của Tổ CNSCĐ tập trung đi từng ngõ, gõ từng nhà tuyên truyền, hướng dẫn từng người sử dụng dịch vụ công trực tuyến, cài đặt sổ sức khỏe điện tử, tra cứu bảo hiểm y tế; hỗ trợ tạo lập tài khoản thanh toán trực tuyến tiền nước, học phí; hỗ trợ kích hoạt định danh điện tử và cài đặt ứng dụng VNeID cho người dân... Mặc dù mới hoạt động hơn 1 năm, nhưng các Tổ CNSCĐ đã giúp bà con nhân dân thay đổi từ nhận thức đến thói quen về sử dụng công nghệ.

Chủ tịch UBND xã Quảng Thọ, ông Trần Kìm cho biết, Tổ CNSCĐ sau này kiêm nhiệm thêm việc thực hiện Đề án 06, do UBND cấp xã quyết định thành lập, là cầu nối của chính quyền địa phương để thông tin, tuyên truyền về công tác CĐS đến với nhân dân. Đồng thời, đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ CĐS quốc gia giai đoạn 2022 -2025 (Đề án 06). Từ đó, cùng chính quyền xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số tại các thôn, khu dân cư tại xã thông minh Quảng Thọ.

Chánh Văn phòng UBND huyện Quảng Điền Ngô Văn Đức thông tin, nhằm triển khai có hiệu quả chương trình CĐS quốc gia và của tỉnh, hỗ trợ cộng đồng dân cư triển khai ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), từ tháng 4/2022, huyện Quảng Điền có chủ trương triển khai thành lập Tổ CNSCĐ. Đến nay, 95 tổ CNSCĐ (với 744 thành viên) được thành lập giúp đưa công nghệ số (CNS) vào mọi ngõ ngách cuộc sống, từ đó tạo ra giá trị thiết thực thúc đẩy thương mại điện tử, ứng dụng CNTT trong đời sống, giúp người dân tiệm cận gần hơn với chính quyền số.

Những bước chân của các thành viên  Tổ CNSCĐ huyện Quảng Điền đã thu về quả ngọt trong công tác hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng các dịch vụ số, nền tảng số. Đáng chú ý, đã số hóa được địa chỉ số; cài đặt Hues-S đạt 99,4%; cài đặt Ví điện tử đạt 97%; nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công trực tuyến, phục vụ người dân hiệu quả hơn. Tích cực hỗ trợ kích hoạt định danh điện tử mức độ 2 và cài đặt ứng dụng VNeID cho người dân, phấn đấu đến hoàn thành trước 30/12/2023 theo kế hoạch. Qua đó, xác định các điều kiện đảm bảo cho thúc đẩy phát triển công dân số, hạ tầng số làm cơ sở để hoạch định chính sách thúc đẩy CĐS số ở Quảng Điền.

“CĐS cần bắt đầu từ người dân, lấy người dân làm trung tâm, làm cho người dân thấy công nghệ là thứ dễ dàng, thiết thực. Từ đó lan tỏa, đưa công nghệ số đến mọi ngõ ngách của cuộc sống, thúc CĐS số trong toàn xã hội. Chính vì vậy, các Tổ CNSCĐ chính là “cánh tay nối dài” của chính quyền, Ban Chỉ đạo CĐS huyện, để thực hiện các nhiệm vụ CĐS của quốc gia, của tỉnh”- Chánh Văn phòng UBND huyện Quảng Điền chia sẻ.

Mặc dù gặp không ít khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện CĐS, song với mục tiêu hướng tới xã hội số, trong đó tập trung đào tạo người dân trở thành những công dân số, các thành viên Tổ CNSCĐ thuộc huyện Quảng Điền vẫn tích cực đồng hành cùng người dân thực hiện nhiệm vụ của thời đại công nghệ để bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.

 

Bài, ảnh: THÁI SƠN
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Đưa người dân đến gần hơn chính quyền số
Ngày cập nhật 02/08/2023
Hướng dẫn người dân cài đặt các ứng dụng chuyển đổi số

Ở huyện Quảng Điền hiện có gần 100 Tổ Công nghệ số cộng đồng (CNSCĐ) đang ngày đêm nỗ lực tuyên truyền, hỗ trợ người dân chuyển đổi số (CĐS) bằng những hình thức gần gũi, thiết thực, từng bước tạo lập thói quen thao tác trên môi trường số và thúc đẩy CĐS mạnh mẽ hơn.

Tổ CNSCĐ xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền được thành lập từ tháng 4/2022. Tổ có nhiệm vụ tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác CĐS đến Nhân dân; trực tiếp hỗ trợ, hướng dẫn người dân sử dụng các ứng dụng công nghệ thông minh, thương mại điện tử, dịch vụ hành chính công; tham gia thực hiện CĐS trong từng lĩnh vực của đời sống. Các thành viên trong tổ hoạt động, trao đổi thông tin thông qua nhóm chung bằng ứng dụng Zalo. Không chỉ thành lập Tổ CNSCĐ xã, đến nay, tất cả 8 thôn trên địa bàn xã Quảng Thọ đều đã có Tổ CNSCĐ cấp thôn, mỗi tổ từ 8-10 thành viên hoạt động hiệu quả.

Anh Nguyễn Ngọc Van, thành viên Tổ CNSCĐ thôn Niêm Phò (xã Quảng Thọ) chia sẻ, các thành viên của Tổ CNSCĐ tập trung đi từng ngõ, gõ từng nhà tuyên truyền, hướng dẫn từng người sử dụng dịch vụ công trực tuyến, cài đặt sổ sức khỏe điện tử, tra cứu bảo hiểm y tế; hỗ trợ tạo lập tài khoản thanh toán trực tuyến tiền nước, học phí; hỗ trợ kích hoạt định danh điện tử và cài đặt ứng dụng VNeID cho người dân... Mặc dù mới hoạt động hơn 1 năm, nhưng các Tổ CNSCĐ đã giúp bà con nhân dân thay đổi từ nhận thức đến thói quen về sử dụng công nghệ.

Chủ tịch UBND xã Quảng Thọ, ông Trần Kìm cho biết, Tổ CNSCĐ sau này kiêm nhiệm thêm việc thực hiện Đề án 06, do UBND cấp xã quyết định thành lập, là cầu nối của chính quyền địa phương để thông tin, tuyên truyền về công tác CĐS đến với nhân dân. Đồng thời, đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ CĐS quốc gia giai đoạn 2022 -2025 (Đề án 06). Từ đó, cùng chính quyền xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số tại các thôn, khu dân cư tại xã thông minh Quảng Thọ.

Chánh Văn phòng UBND huyện Quảng Điền Ngô Văn Đức thông tin, nhằm triển khai có hiệu quả chương trình CĐS quốc gia và của tỉnh, hỗ trợ cộng đồng dân cư triển khai ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), từ tháng 4/2022, huyện Quảng Điền có chủ trương triển khai thành lập Tổ CNSCĐ. Đến nay, 95 tổ CNSCĐ (với 744 thành viên) được thành lập giúp đưa công nghệ số (CNS) vào mọi ngõ ngách cuộc sống, từ đó tạo ra giá trị thiết thực thúc đẩy thương mại điện tử, ứng dụng CNTT trong đời sống, giúp người dân tiệm cận gần hơn với chính quyền số.

Những bước chân của các thành viên  Tổ CNSCĐ huyện Quảng Điền đã thu về quả ngọt trong công tác hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng các dịch vụ số, nền tảng số. Đáng chú ý, đã số hóa được địa chỉ số; cài đặt Hues-S đạt 99,4%; cài đặt Ví điện tử đạt 97%; nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công trực tuyến, phục vụ người dân hiệu quả hơn. Tích cực hỗ trợ kích hoạt định danh điện tử mức độ 2 và cài đặt ứng dụng VNeID cho người dân, phấn đấu đến hoàn thành trước 30/12/2023 theo kế hoạch. Qua đó, xác định các điều kiện đảm bảo cho thúc đẩy phát triển công dân số, hạ tầng số làm cơ sở để hoạch định chính sách thúc đẩy CĐS số ở Quảng Điền.

“CĐS cần bắt đầu từ người dân, lấy người dân làm trung tâm, làm cho người dân thấy công nghệ là thứ dễ dàng, thiết thực. Từ đó lan tỏa, đưa công nghệ số đến mọi ngõ ngách của cuộc sống, thúc CĐS số trong toàn xã hội. Chính vì vậy, các Tổ CNSCĐ chính là “cánh tay nối dài” của chính quyền, Ban Chỉ đạo CĐS huyện, để thực hiện các nhiệm vụ CĐS của quốc gia, của tỉnh”- Chánh Văn phòng UBND huyện Quảng Điền chia sẻ.

Mặc dù gặp không ít khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện CĐS, song với mục tiêu hướng tới xã hội số, trong đó tập trung đào tạo người dân trở thành những công dân số, các thành viên Tổ CNSCĐ thuộc huyện Quảng Điền vẫn tích cực đồng hành cùng người dân thực hiện nhiệm vụ của thời đại công nghệ để bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.

 

Bài, ảnh: THÁI SƠN
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Đưa người dân đến gần hơn chính quyền số
Ngày cập nhật 02/08/2023
Hướng dẫn người dân cài đặt các ứng dụng chuyển đổi số

Ở huyện Quảng Điền hiện có gần 100 Tổ Công nghệ số cộng đồng (CNSCĐ) đang ngày đêm nỗ lực tuyên truyền, hỗ trợ người dân chuyển đổi số (CĐS) bằng những hình thức gần gũi, thiết thực, từng bước tạo lập thói quen thao tác trên môi trường số và thúc đẩy CĐS mạnh mẽ hơn.

Tổ CNSCĐ xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền được thành lập từ tháng 4/2022. Tổ có nhiệm vụ tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác CĐS đến Nhân dân; trực tiếp hỗ trợ, hướng dẫn người dân sử dụng các ứng dụng công nghệ thông minh, thương mại điện tử, dịch vụ hành chính công; tham gia thực hiện CĐS trong từng lĩnh vực của đời sống. Các thành viên trong tổ hoạt động, trao đổi thông tin thông qua nhóm chung bằng ứng dụng Zalo. Không chỉ thành lập Tổ CNSCĐ xã, đến nay, tất cả 8 thôn trên địa bàn xã Quảng Thọ đều đã có Tổ CNSCĐ cấp thôn, mỗi tổ từ 8-10 thành viên hoạt động hiệu quả.

Anh Nguyễn Ngọc Van, thành viên Tổ CNSCĐ thôn Niêm Phò (xã Quảng Thọ) chia sẻ, các thành viên của Tổ CNSCĐ tập trung đi từng ngõ, gõ từng nhà tuyên truyền, hướng dẫn từng người sử dụng dịch vụ công trực tuyến, cài đặt sổ sức khỏe điện tử, tra cứu bảo hiểm y tế; hỗ trợ tạo lập tài khoản thanh toán trực tuyến tiền nước, học phí; hỗ trợ kích hoạt định danh điện tử và cài đặt ứng dụng VNeID cho người dân... Mặc dù mới hoạt động hơn 1 năm, nhưng các Tổ CNSCĐ đã giúp bà con nhân dân thay đổi từ nhận thức đến thói quen về sử dụng công nghệ.

Chủ tịch UBND xã Quảng Thọ, ông Trần Kìm cho biết, Tổ CNSCĐ sau này kiêm nhiệm thêm việc thực hiện Đề án 06, do UBND cấp xã quyết định thành lập, là cầu nối của chính quyền địa phương để thông tin, tuyên truyền về công tác CĐS đến với nhân dân. Đồng thời, đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ CĐS quốc gia giai đoạn 2022 -2025 (Đề án 06). Từ đó, cùng chính quyền xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số tại các thôn, khu dân cư tại xã thông minh Quảng Thọ.

Chánh Văn phòng UBND huyện Quảng Điền Ngô Văn Đức thông tin, nhằm triển khai có hiệu quả chương trình CĐS quốc gia và của tỉnh, hỗ trợ cộng đồng dân cư triển khai ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), từ tháng 4/2022, huyện Quảng Điền có chủ trương triển khai thành lập Tổ CNSCĐ. Đến nay, 95 tổ CNSCĐ (với 744 thành viên) được thành lập giúp đưa công nghệ số (CNS) vào mọi ngõ ngách cuộc sống, từ đó tạo ra giá trị thiết thực thúc đẩy thương mại điện tử, ứng dụng CNTT trong đời sống, giúp người dân tiệm cận gần hơn với chính quyền số.

Những bước chân của các thành viên  Tổ CNSCĐ huyện Quảng Điền đã thu về quả ngọt trong công tác hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng các dịch vụ số, nền tảng số. Đáng chú ý, đã số hóa được địa chỉ số; cài đặt Hues-S đạt 99,4%; cài đặt Ví điện tử đạt 97%; nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công trực tuyến, phục vụ người dân hiệu quả hơn. Tích cực hỗ trợ kích hoạt định danh điện tử mức độ 2 và cài đặt ứng dụng VNeID cho người dân, phấn đấu đến hoàn thành trước 30/12/2023 theo kế hoạch. Qua đó, xác định các điều kiện đảm bảo cho thúc đẩy phát triển công dân số, hạ tầng số làm cơ sở để hoạch định chính sách thúc đẩy CĐS số ở Quảng Điền.

“CĐS cần bắt đầu từ người dân, lấy người dân làm trung tâm, làm cho người dân thấy công nghệ là thứ dễ dàng, thiết thực. Từ đó lan tỏa, đưa công nghệ số đến mọi ngõ ngách của cuộc sống, thúc CĐS số trong toàn xã hội. Chính vì vậy, các Tổ CNSCĐ chính là “cánh tay nối dài” của chính quyền, Ban Chỉ đạo CĐS huyện, để thực hiện các nhiệm vụ CĐS của quốc gia, của tỉnh”- Chánh Văn phòng UBND huyện Quảng Điền chia sẻ.

Mặc dù gặp không ít khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện CĐS, song với mục tiêu hướng tới xã hội số, trong đó tập trung đào tạo người dân trở thành những công dân số, các thành viên Tổ CNSCĐ thuộc huyện Quảng Điền vẫn tích cực đồng hành cùng người dân thực hiện nhiệm vụ của thời đại công nghệ để bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.

 

Bài, ảnh: THÁI SƠN
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Đưa người dân đến gần hơn chính quyền số
Ngày cập nhật 02/08/2023
Hướng dẫn người dân cài đặt các ứng dụng chuyển đổi số

Ở huyện Quảng Điền hiện có gần 100 Tổ Công nghệ số cộng đồng (CNSCĐ) đang ngày đêm nỗ lực tuyên truyền, hỗ trợ người dân chuyển đổi số (CĐS) bằng những hình thức gần gũi, thiết thực, từng bước tạo lập thói quen thao tác trên môi trường số và thúc đẩy CĐS mạnh mẽ hơn.

Tổ CNSCĐ xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền được thành lập từ tháng 4/2022. Tổ có nhiệm vụ tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác CĐS đến Nhân dân; trực tiếp hỗ trợ, hướng dẫn người dân sử dụng các ứng dụng công nghệ thông minh, thương mại điện tử, dịch vụ hành chính công; tham gia thực hiện CĐS trong từng lĩnh vực của đời sống. Các thành viên trong tổ hoạt động, trao đổi thông tin thông qua nhóm chung bằng ứng dụng Zalo. Không chỉ thành lập Tổ CNSCĐ xã, đến nay, tất cả 8 thôn trên địa bàn xã Quảng Thọ đều đã có Tổ CNSCĐ cấp thôn, mỗi tổ từ 8-10 thành viên hoạt động hiệu quả.

Anh Nguyễn Ngọc Van, thành viên Tổ CNSCĐ thôn Niêm Phò (xã Quảng Thọ) chia sẻ, các thành viên của Tổ CNSCĐ tập trung đi từng ngõ, gõ từng nhà tuyên truyền, hướng dẫn từng người sử dụng dịch vụ công trực tuyến, cài đặt sổ sức khỏe điện tử, tra cứu bảo hiểm y tế; hỗ trợ tạo lập tài khoản thanh toán trực tuyến tiền nước, học phí; hỗ trợ kích hoạt định danh điện tử và cài đặt ứng dụng VNeID cho người dân... Mặc dù mới hoạt động hơn 1 năm, nhưng các Tổ CNSCĐ đã giúp bà con nhân dân thay đổi từ nhận thức đến thói quen về sử dụng công nghệ.

Chủ tịch UBND xã Quảng Thọ, ông Trần Kìm cho biết, Tổ CNSCĐ sau này kiêm nhiệm thêm việc thực hiện Đề án 06, do UBND cấp xã quyết định thành lập, là cầu nối của chính quyền địa phương để thông tin, tuyên truyền về công tác CĐS đến với nhân dân. Đồng thời, đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ CĐS quốc gia giai đoạn 2022 -2025 (Đề án 06). Từ đó, cùng chính quyền xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số tại các thôn, khu dân cư tại xã thông minh Quảng Thọ.

Chánh Văn phòng UBND huyện Quảng Điền Ngô Văn Đức thông tin, nhằm triển khai có hiệu quả chương trình CĐS quốc gia và của tỉnh, hỗ trợ cộng đồng dân cư triển khai ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), từ tháng 4/2022, huyện Quảng Điền có chủ trương triển khai thành lập Tổ CNSCĐ. Đến nay, 95 tổ CNSCĐ (với 744 thành viên) được thành lập giúp đưa công nghệ số (CNS) vào mọi ngõ ngách cuộc sống, từ đó tạo ra giá trị thiết thực thúc đẩy thương mại điện tử, ứng dụng CNTT trong đời sống, giúp người dân tiệm cận gần hơn với chính quyền số.

Những bước chân của các thành viên  Tổ CNSCĐ huyện Quảng Điền đã thu về quả ngọt trong công tác hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng các dịch vụ số, nền tảng số. Đáng chú ý, đã số hóa được địa chỉ số; cài đặt Hues-S đạt 99,4%; cài đặt Ví điện tử đạt 97%; nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công trực tuyến, phục vụ người dân hiệu quả hơn. Tích cực hỗ trợ kích hoạt định danh điện tử mức độ 2 và cài đặt ứng dụng VNeID cho người dân, phấn đấu đến hoàn thành trước 30/12/2023 theo kế hoạch. Qua đó, xác định các điều kiện đảm bảo cho thúc đẩy phát triển công dân số, hạ tầng số làm cơ sở để hoạch định chính sách thúc đẩy CĐS số ở Quảng Điền.

“CĐS cần bắt đầu từ người dân, lấy người dân làm trung tâm, làm cho người dân thấy công nghệ là thứ dễ dàng, thiết thực. Từ đó lan tỏa, đưa công nghệ số đến mọi ngõ ngách của cuộc sống, thúc CĐS số trong toàn xã hội. Chính vì vậy, các Tổ CNSCĐ chính là “cánh tay nối dài” của chính quyền, Ban Chỉ đạo CĐS huyện, để thực hiện các nhiệm vụ CĐS của quốc gia, của tỉnh”- Chánh Văn phòng UBND huyện Quảng Điền chia sẻ.

Mặc dù gặp không ít khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện CĐS, song với mục tiêu hướng tới xã hội số, trong đó tập trung đào tạo người dân trở thành những công dân số, các thành viên Tổ CNSCĐ thuộc huyện Quảng Điền vẫn tích cực đồng hành cùng người dân thực hiện nhiệm vụ của thời đại công nghệ để bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.

 

Bài, ảnh: THÁI SƠN
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Đưa người dân đến gần hơn chính quyền số
Ngày cập nhật 02/08/2023
Hướng dẫn người dân cài đặt các ứng dụng chuyển đổi số

Ở huyện Quảng Điền hiện có gần 100 Tổ Công nghệ số cộng đồng (CNSCĐ) đang ngày đêm nỗ lực tuyên truyền, hỗ trợ người dân chuyển đổi số (CĐS) bằng những hình thức gần gũi, thiết thực, từng bước tạo lập thói quen thao tác trên môi trường số và thúc đẩy CĐS mạnh mẽ hơn.

Tổ CNSCĐ xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền được thành lập từ tháng 4/2022. Tổ có nhiệm vụ tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác CĐS đến Nhân dân; trực tiếp hỗ trợ, hướng dẫn người dân sử dụng các ứng dụng công nghệ thông minh, thương mại điện tử, dịch vụ hành chính công; tham gia thực hiện CĐS trong từng lĩnh vực của đời sống. Các thành viên trong tổ hoạt động, trao đổi thông tin thông qua nhóm chung bằng ứng dụng Zalo. Không chỉ thành lập Tổ CNSCĐ xã, đến nay, tất cả 8 thôn trên địa bàn xã Quảng Thọ đều đã có Tổ CNSCĐ cấp thôn, mỗi tổ từ 8-10 thành viên hoạt động hiệu quả.