Tìm kiếm tin tức

 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tình hình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo cơ chế một cửa tại Trung tâm Hành chính công 6 tháng đầu năm 2021
Ngày cập nhật 01/06/2021

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, Trung tâm hành chính công huyện tổng hợp tình hình tiếp nhận, giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa 6 tháng đầu năm 2021 tại Trung tâm hành chính công trong thời gian từ ngày 26/11/2020 đến ngày 25/5/2021 như sau:

 

STT

Lĩnh vực, công việc giải quyết theo cấp

Hồ sơ nhận giải quyết

Kết quả giải quyết

Ghi chú

Tổng số

Trong đó

Hồ sơ đã giải quyết

Hồ sơ đang giải quyết

Số kỳ trước chuyển qua

Số mới tiếp nhận

Tổng số

Trả đúng thời hạn

Trả quá hạn

Tổng số

Chưa đến hạn

Quá hạn

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

1

Chứng thực

21

0

0

21

21

0

0

0

0

 

2

Đất đai

1467

0

0

1375

1340

35

92

84

8

 

3

Môi trường

11

0

0

11

11

0

0

0

0

 

4

Giáo dục Đào tạo

23

0

0

23

23

0

0

0

0

 

5

Văn hoá

14

0

0

14

14

0

0

0

0

 

6

Tổ chức phi chính phủ

12

0

0

12

12

0

0

0

0

 

7

Thi đua - Khen thưởng

32

0

0

32

32

0

0

0

0

 

8

Hộ tịch

88

0

0

88

80

8

0

0

0

 

9

Giao dịch bảo đảm

582

0

0

578

575

3

4

4

0

 

10

Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh

84

0

0

84

84

0

0

0

0

 

11

Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã

1

0

0

1

1

0

0

0

0

 

12

Bảo trợ xã hội

611

0

0

610

597

13

1

1

0

 

13

Hoạt động xây dựng

174

0

0

172

170

2

2

2

0

 

14

Lĩnh vực Cấp, quản lý chứng minh nhân dân

518

0

0

518

518

0

0

0

0

 

15

TTHC liên thông lĩnh vực Người có công

92

0

0

92

92

0

0

0

0

 

16

Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT

17

0

0

17

17

0

0

0

0

 

17

Giải quyết chế độ BHXH

33

0

0

33

33

0

0

0

0

 

18

Kinh doanh Khí

2

0

0

2

1

1

0

0

0

 

19

Quản lý tài sản công

13

0

0

13

13

0

0

0

0

 

20

Tài chính đầu tư

21

0

0

21

21

0

0

0

0

 

21

Đầu tư xây dựng

30

0

0

29

29

0

1

1

0

 

22

TTHC liên thông Đăng ký Hộ KD, HTX và Đăng ký mã số thuế

62

0

0

62

62

0

0

0

0

 

Tổng cộng

3908

0

0

3808

3746

62

100

92

8

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 14.652.649
Truy câp hiện tại 1.534