Tìm kiếm tin tức

 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thực hiện công tác kiểm tra xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động khai thác cát, sỏi trái phép
Ngày cập nhật 22/08/2019
(hình minh họa)

        Nhằm đấu tranh có hiệu quả tình trạng khai thác cát, sỏi trái phép trên địa bàn huyện; ngày 13/3/2019, UBND huyện đã ban hành Chỉ thị số 11/CT-UBND về việc tăng cường quản lý Nhà nước đối với hoạt động khai thác, vận chuyển cát, sỏi trái phép trên địa bàn. Trên cơ sở đó, từ đầu năm 2019 đến nay, Đoàn kiểm tra liên ngành của huyện đã tổ chức 08 đợt kiểm tra theo kế hoạch; đồng thời, từ ngày 31/5/2019 đến nay, Đoàn kiểm tra liên ngành của huyện đã tổ chức chốt chặn thường xuyên tại địa bàn các xã: Quảng Phú, Quảng Thành và đã phát hiện, lập biên bản xử lý vi phạm hành chính nhiều trường hợp vị phạm (trong đó, đã lập hồ sơ đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự 03 trường hợp tái phạm).

       Tuy vậy, do UBND các xã chưa chủ động trong việc xây dựng kế hoạch và chưa thường xuyên kiểm tra để xử lý các trường hợp khai thác cát trái phép thuộc địa bàn quản lý; mặt khác, do nhu cầu xây dựng tăng cao và việc đóng cửa các mỏ khai thác cát trên sông Hương và sông Bồ nên hoạt động khai thác trái phép vẫn còn diễn ra tại một số địa phương, đơn vị trên địa bàn huyện.

        Để tiếp tục thực hiện tốt công tác kiểm tra xử lý vi phạm trong hoạt động khai thác cát trái phép trên địa bàn, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện tốt một số nội dung công việc, cụ thể như sau: 

        1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nội dung quy định tại Chỉ thị  số 11/CT-UBND  ngày 13/3/2019 của UBND huyện về việc tăng cường quản lý Nhà nước đối với hoạt động khai thác, vận chuyển cát, sỏi trái phép trên địa.

        2. UBND các xã, thị trấn

       - Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về khai thác cát, sỏi (do lực lượng Công an làm nòng cốt) nhằm tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát để phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm các hoạt động khai thác cát, sỏi trái phép thuộc địa bàn địa phương, đơn vị mình quản lý; đặc biệt đối với các xã thuộc khu vực ven sông Bồ (Quảng Phú, Quảng Thọ, Quảng Thành, Quảng An) cần tổ chức công tác tuần tra, kiểm soát thường xuyên.

       - Công tác quản lý việc khai thác cát, sỏi trái phép tại các địa phương, đơn vị thuộc trách nhiệm chính của UBND các xã, thị trấn, UBND huyện sẽ chỉ đạo Công an huyện và các ngành chức năng cấp huyện liên quan bố trí thêm lực lượng để phối hợp giúp các xã, thị trấn trong quá trình tuần tra, kiểm soát việc khai thác cát, sỏi trái phép (khi thấy cần thiết). Nơi nào để xảy ra tình trạng khai thác cát, sỏi trái phép, tùy theo mức độ vi phạm thì Chủ tịch UBND và Trưởng Công an địa phương đó phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện.

        3. Giao trách nhiệm cho Công an huyện chủ trì, phối hợp với phòng Tài nguyên - Môi trường, phòng Tư pháp và các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung báo cáo để tổ chức sơ kết hoạt động của Đoàn kiểm tra liên ngành xử lý vi phạm trong hoạt động khai thác cát, sỏi trái phép trên địa bàn huyện từ đầu năm 2019 đến nay; đồng thời, rà soát, hướng dẫn UBND các xã, thị trấn trình tự để lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản theo Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012 và Nghị định số 33/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản./.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 16.452.499
Truy câp hiện tại 1.747