Tìm kiếm tin tức

 
 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quyết định Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh và UBND cấp huyện
Ngày cập nhật 19/03/2024
Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Công khai TTHC
 
Phản ánh-kiến nghị
 
Rà soát, kiểm soát Thủ tục hành chính
 
Tin tức khác
 
Tình hình giải quyết TTHCC
 
Văn bản QPPL
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 18.064.639
Truy câp hiện tại 789