Tìm kiếm tin tức

 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quảng Điền tổ chức Hội nghị triển khai công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế năm 2021
Ngày cập nhật 09/04/2021

           

 

                Chiều ngày 08/4/2021, UBND huyện Quảng Điền đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế năm 2021.

             Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Tuấn Anh-HUV-Phó Chủ tịch UBND huyện; đại diện lãnh đạo phòng Quản lý thu, phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh; đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban ngành cấp huyện; đại diện lãnh đạo UBND các xã, thị trấn và nhân viên đại lý thu cấp xã.

             Bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế là chính sách nhân văn của Đảng và Nhà nước ta, đảm bảo mọi công dân có quyền được hưởng an sinh xã hội, người lao động tự do có cơ hội được hưởng lương hưu hằng tháng khi về già; được chăm sóc sức khỏe do quỹ Bảo hiểm y tế chi trả; được lựa chọn mức đóng và phương thức đóng phù hợp với thu nhập của bản thân,... Vì vậy, việc phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được các cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm.

            Công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện trong thời gian qua có sự chuyển biến tích cực; số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ngày càng phát triển; chế độ và quyền lợi của người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế được đảm bảo, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người lao động và nhân dân khi tham gia thụ hưởng. Công tác giải quyết và chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế kịp thời, đầy đủ, quyền lợi của người tham gia ngày càng mở rộng, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện. 

             Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - HUV - Phó Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội nói chung, bảo hiểm xã hội tự nguyện nói riêng là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, mỗi cán bộ công chức, viên chức, các tổ chức chính trị xã hội đã xác định rõ vai trò, trách nhiệm của mình trong việc tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế; đồng thời phải chú trọng việc xây dựng, phát triển mạng lưới đại lý, cộng tác viên thu, vận động các đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện rộng khắp, bao phủ đến từng thôn, tổ dân phố. Trên cơ sở đó, các cấp, các ngành trên địa bàn huyện cần chủ động, sáng tạo trong công tác phối hợp, tổ chức thực hiện, phát huy những cách làm hay, hiệu quả, hướng đến mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân theo tinh thần Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban chấp hành Trung ương về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 14.684.628
Truy câp hiện tại 2.188