Tìm kiếm tin tức
Kế hoạch Giám sát chuyên đề về tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2020
Ngày cập nhật 20/11/2020

Ngày 19 tháng 11 năm 2020, HĐND huyện Quảng Điền ban hành Kế hoạch125/KH-HĐND-ĐGS Giám sát chuyên đề về tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2020

 

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 9.442.157
Truy câp hiện tại 446