Tìm kiếm tin tức

 
 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực Lâm nghiệp
Ngày cập nhật 14/03/2024

Ngày 13 tháng 3 năm 2024, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 627/QĐ-UBND về Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

(Có file chi tiết kèm theo)./.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 18.708.087
Truy câp hiện tại 6.176