Tìm kiếm tin tức

 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền quyết định của UBND cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh (chuẩn hóa ngành Xây dựng)
Ngày cập nhật 09/11/2021
Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 14.693.755
Truy câp hiện tại 4.835