Tìm kiếm tin tức

 
 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về việc việc tuyển chọn, gọi công dân vào phục vụ tại ngũ trong Quân đội nhân dân và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2024
Ngày cập nhật 10/11/2023

Để khắc phục những hạn chế, tồn tại, hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển quân năm 2024, ngày 07/11/2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chỉ thị số 20/CT-UBND yêu cầu Hội đồng NVQS tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ của cấp ủy, sự điều hành của chính quyền các cấp, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm Luật NVQS năm 2015, Luật Công an nhân dân năm 2018, Chỉ thị số 98/CT-BQP ngày 16/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc tăng cường biện pháp nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ trong tình hình mới, Nghị quyết số 46-NQ/ĐU ngày 19/10/2020 của Đảng ủy Quân khu 4 về nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo thực hiện tốt trách nhiệm tuyển quân tròn khâu, tuyển người nào chắc người đó ngay từ cơ sở thôn, bản, tổ dân phố, cơ quan, tổ chức... bảo đảm khách quan, dân chủ, công bằng, đúng luật, hoàn thành 100% chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ, đạt chất lượng tốt, không để xảy ra các trường hợp phải bù đổi, loại trả. Chỉ đạo Hội đồng Khám sức khỏe NVQS tổ chức khám cận lâm sàng (siêu âm, điện tim, chụp XQ ngực thẳng, cột sống, xét nghiệm các chất ma túy, HIV/AIDS, xét nghiệm máu và các kỹ thuật cần thiết...) cho 100% công dân trúng tuyển.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh - Cơ quan thường trực Hội đồng NVQS tỉnh phối hợp theo dõi, kiểm tra, chỉ đạo thực hiện quy trình công tác tuyển quân năm 2024 của tỉnh bảo đảm chặt chẽ, chất lượng, hiệu quả, đúng quy định, phù hợp tình hình; kịp thời tham mưu, ban hành các văn bản hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2024. Tổ chức phúc tra khám cận lâm sàng 30% trở lên công dân trúng tuyển bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả.

Công an tỉnh chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, thẩm tra xác minh tiêu chuẩn chính trị của công dân trong độ tuổi thực hiện NVQS và thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND; quản lý chặt chẽ địa bàn và phối hợp, kịp thời phát hiện, đấu tranh, kiên quyết xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức vi phạm Luật.

Sở Y tế chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng, Trung tâm Y tế, Bệnh viện đa khoa, chuyên khoa các địa phương kịp thời tham mưu, kiện toàn đủ số lượng, đúng thành phần Hội đồng Khám sức khỏe NVQS; xây dựng kế hoạch, tổ chức tập huấn cán bộ, hướng dẫn thực hiện công tác sơ tuyển, khám tuyển sức khỏe NVQS bảo đảm các tiêu chí về sức khỏe theo quy định và chịu trách nhiệm về kết quả khám tuyển hoặc có trường hợp phải bù đổi, loại trả vì lý do sức khỏe (do nguyên nhân chủ quan).

Các thành viên Hội đồng NVQS tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động phối hợp, theo dõi, kiểm tra, chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương tổ chức thực hiện tốt công tác tuyển quân theo quy định của pháp luật.

Tổ chức sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm ở các cấp, kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; đồng thời quy rõ trách nhiệm và kiên quyết xử lý nghiêm minh những cá nhân, cơ quan, đơn vị, địa phương theo cương vị, chức trách, lĩnh vực phụ trách nếu để xảy ra tồn tại, khuyết điểm.

Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu Hội đồng NVQS tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc.

 

https://thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Công khai TTHC
 
Phản ánh-kiến nghị
 
Rà soát, kiểm soát Thủ tục hành chính
 
Tin tức khác
 
Tình hình giải quyết TTHCC
 
Văn bản QPPL
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 18.704.274
Truy câp hiện tại 5.759