F:\F_Portal\quangdien.hue.gov.vn\UploadFiles
Tìm kiếm tin tức

 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thông báo về việc triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2021
Ngày cập nhật 01/09/2021

             Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chứcdanh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

            Quyết định số 1832/QĐ-UBND ngày 12/8/2021 của Chủ tịch UBND huyện về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2021;

 

      Trên cơ sở Biên bản kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển của người đăng ký dự tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2021, tại vòng 1, ngày 30/8/2021 của Ban Kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển. Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2021, thông báo triệu tập các thí sinh (có danh sách trích ngang kèm theo) đáp ứng đủ các điều kiện, tiêu chuẩn tham dự vòng 2, kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2021 cụ thể như sau:

      1. Ban kiểm tra, sát hạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2021sẽ tiến hành kiểm tra, sát hạch trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển trên ba khối kiến thức: Kiến thức chung, Kiến thức chuyên ngành và phần xử lý tình huống. Thời gian vào ngày 10 và 11/9/2021, tại Hội trường Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quảng Điền (số 91, đường Nguyễn Vịnh, thị trấn Sịa), cụ thể:

     - Ngày 10/9/2021 kiểm tra, sát hạch đối với thí sinh dự tuyển vào ngạch giáo viên bậc Mầm non:

    + Buổi sáng: Đúng vào lúc 7 giờ sẽ kiểm tra, sát hạch đối với thí sinh có số báo danh từ MN01 đến MN022;

    + Buổi chiều: Đúng vào lúc 13 giờ sẽ kiểm tra, sát hạch đối với thí sinh có số báo danh từ MN023 đến NN041.

    - Ngày 11/9/2021: Đúng vào lúc 7 giờ sẽ kiểm tra, sát hạch đối với các thí  sinh dự tuyển vào ngạch giáo viên bậc Tiểu học (trình tự từ số báo danh TH01 đến TH024).

     2. Đề nghị các thí sinh cần nắm chắc nội dung kiến thức, thời gian, địa điểm, số báo danh để tham gia buổi kiểm tra, sát hạch đảm bảo kết quả tốt.

     3. Yêu cầu các thí sinh đến tham gia buổi kiểm tra, sát hạch thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch và yêu cầu 5K (khẩu trang, khử 2 khuẩn, khoảng cách, khai báo y tế, không tập trung đông người); được bộ phận Y tế (Ban giúp việc tuyển dụng viên chức) đo thân nhiệt, thực hiện giãn cách tối thiểu 2 mét giữa các bàn trong phòng kiểm tra, sát hạch.

     Hội đồng tuyển dụng thông báo để các thí sinh đăng ký tham gia tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2021 biết, đến tham dự phỏng vấn kiểm tra, sát hạch theo đúng thời gian và địa điểm quy định./.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Công khai TTHC
 
Phản ánh-kiến nghị
 
Rà soát, kiểm soát Thủ tục hành chính
 
Tin tức khác
 
Tình hình giải quyết TTHCC
 
Văn bản QPPL
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 14.707.396
Truy câp hiện tại 4.302