Tìm kiếm tin tức

 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thông báo uyển dụng Công chức năm 2021
Ngày cập nhật 26/08/2021

Ngày 18 tháng 8 năm 2021 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 2045/QĐ-UBND của về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2021 thay thế Quyết định số 1444/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2021; Căn cứ trên Kế hoạch đó, ngày 19 tháng 8 năm 2021 Sở Nội v​ụ ban hành 1046/TB-SNV Về việc tuyển dụng công chức năm 2021

Năm 2021, UBND tỉnh tuyển dụng công chức vào làm việc tại  các cơ quan với chỉ tiêu tuyển dụng là 42, trong đó:Ban Dân tộc: 01; Sở Kế hoạch và Đầu tư: 03;Thanh tra tỉnh: 02; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 23; Sở Giao thông vận tải: 01; các huyện:Quảng Điền: 01;Phong Điền: 02; Phú Lộc: 01; A Lưới: 03; Nam Đông: 03; thị xã Hương Trà: 02. Thời hạn nộp hồ sơ: kể từ 07 giờ 30 phút, ngày 20 tháng 8 năm 2021 đến 17 giờ 00 phút ngày 20 tháng 9 năm 2021 (trong giờ hành chính, trừ ngày thứ bảy và chủ nhật). Địa điểm nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp tại cơ quan, đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng công chức.

Chi tiết tại các file đính kèm

 

Tập tin đính kèm:
Phòng Nội vụ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Công khai TTHC
 
Phản ánh-kiến nghị
 
Rà soát, kiểm soát Thủ tục hành chính
 
Tin tức khác
 
Tình hình giải quyết TTHCC
 
Văn bản QPPL
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 16.397.985
Truy câp hiện tại 2.956