F:\F_Portal\quangdien.hue.gov.vn\UploadFiles
Tìm kiếm tin tức

 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Xét duyệt hồ sơ giáo viên đang công tác tại các trường học thuộc UBND các huyện, thị xã Hương Trà và thị xã Hương Thủy chuyển công tác về các trường học thuộc UBND thành phố Huế
Ngày cập nhật 11/08/2021

Căn cứ Nghị định số 115/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Quyết định số 4146/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Huế về việc điều chỉnh phân bổ số người làm việc, năm học 2021-2022 và số lượng hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP đối với các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở;.

Xét đề nghị của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố tại Tờ trình số 655/PGDĐT-TCHC ngày 03 tháng 8 năm 2021 về việc đề nghị tiếp nhận giáo viên từ các huyện, thị xã về thành phố Huế;

Theo đề nghị của Phòng Nội vụ thành phố tại Tờ trình số 566 /TTr-PNV ngày 04 tháng 8 năm 2021.

Sau khi cân đối nhu cầu viên chức dự kiến cho năm học 2021 - 2022, UBND thành phố Huế thông báo về nhu cầu tiếp nhận giáo viên đang công tác tại các trường học thuộc UBND các huyện, thị xã Hương Trà và thị xã Hương Thủy đề nghị được chuyển công tác về các trường học thuộc UBND thành phố Huế như sau:

 

I. Nhu cầu tiếp nhận:                          36 chỉ tiêu, trong đó:

- Giáo viên mầm non:                           17 chỉ tiêu;

- Giáo viên tiểu học (giáo viên 1/1):      15 chỉ tiêu;

- Giáo viên bộ môn Thể dục tiểu học:   04 chỉ tiêu

II. Nguyên tắc xét duyệt:

1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, công bằng, khách quan và đúng pháp luật;

2. Số lượng giáo viên được tiếp nhận về thành phố Huế được xác định trên cơ sở số lượng và vị trí việc làm còn thiếu so với số lượng người làm việc được UBND thành phố giao hàng năm, nhưng tỷ lệ không quá 30% trong số lượng người làm việc được giao còn thiếu trong năm học đó;

3. Giáo viên được tiếp nhận về thành phố Huế công tác phải có năng lực và trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm của đơn vị tiếp nhận; đúng đối tượng tiếp nhận và bảo đảm được các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại các văn bản pháp luật, đồng thời bảo đảm được các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại Mục III Kế hoạch này và chỉ thực hiện tiếp nhận 01 lần vào thời gian nghỉ hè hàng năm;

4. Hợp lý hoá địa phương nơi giáo viên cư trú với địa bàn trường học.

III. Điều kiện và tiêu chuẩn:

Giáo viên đang công tác tại các trường học thuộc UBND các huyện, thị xã Hương Trà và thị xã Hương Thuỷ đề nghị được chuyển công tác về thành phố Huế đảm bảo các điều kiện và tiêu chuẩn sau:

1. Có hồ sơ đề nghị được chuyển công tác về thành phố Huế đúng quy định; đủ sức khoẻ và năng lực chuyên môn để tiếp tục công tác.

2. Bản thân có hộ khẩu thường trú tại thành phố Huế hoặc có chồng (vợ), bố (mẹ) đẻ, bố (mẹ) chồng (vợ) có hộ khẩu tại thành phố Huế hoặc các giấy tờ xác minh có nhà ở ổn định tại thành phố Huế. UBND thành phố không xem xét tiếp nhận hồ sơ đối với người có hộ khẩu ở nhờ.

3. Về trình độ:

- Giáo viên mầm non có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm trở lên, đúng chuyên ngành cần tiếp nhận.

- Giáo viên tiểu học có bằng tốt nghiệp Đại học sư phạm trở lên, đúng chuyên ngành cần tiếp nhận.

- Giáo viên bộ môn Thể dục tiểu học có bằng tốt nghiệp Đại học sư phạm chuyên ngành thể dục trở lên, có độ tuổi từ đủ 35 tuổi trở xuống.

4. Có số năm công tác thực tế trong ngành giáo dục (là số năm công tác chưa được quy đổi, kể từ ngày được tuyển dụng vào biên chế ngành giáo dục và đào tạo không tính thời gian tập sự) từ 05 (năm) trở lên;

5. Được đơn vị sử dụng giáo viên, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã Hương Thủy, Hương Trà và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã Hương Thủy, Hương Trà chấp thuận, đồng ý cho thuyên chuyển công tác;

6. Có phiếu đánh giá, xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên 03 (ba) năm liên tiếp liền kề tại thời điểm tiếp nhận hồ sơ;

* Giáo viên không đáp ứng được các điều kiện và tiêu chuẩn trên sẽ không được tiếp nhận hồ sơ.

7. Những giáo viên sau đây không tiếp nhận hồ sơ xin chuyển công tác về thành phố Huế:

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng; không dị dạng về thể hình, phát âm không chuẩn;

c) Đang trong thời gian xem xét xử lý kỷ luật.

* Các trường hợp khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố xem xét quyết định.

IV. Hồ sơ xin chuyển công tác về thành phố Huế gồm: (02 bộ)

1. Công văn đồng ý cho chuyển công tác của Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã Hương Trà và thị xã Hương Thủy; (có danh sách trích ngang đính kèm, theo Mẫu số 02);

2. Đơn đề nghị chuyển công tác về thành phố Huế được đơn vị nơi đang công tác, đơn vị quản lý, sử dụng giáo viên đồng ý cho chuyển công tác (theo mẫu quy định, Mẫu số 01);

3. Sơ yếu lý lịch theo mẫu quy định (dán ảnh 4x6) có xác nhận của thủ trưởng đơn vị sử dụng giáo viên có giá trị trong 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ;

4. Phiếu đánh giá, xếp loại theo quy định;

5. Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế cấp huyện trở lên cấp có giá trị trong vòng 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ;

6. Bản sao có công chứng các loại giấy tờ có liên quan như: hộ khẩu, các văn bằng, chứng chỉ; quyết định tuyển dụng, hợp đồng làm việc (hoặc quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên), quyết định nâng lương gần nhất, sổ bảo hiểm xã hội, các loại giấy tờ thuộc diện ưu tiên và các giấy tờ khác.

V. Ưu tiên trong tiếp nhận:

Căn cứ các văn bản quy định về chính sách ưu tiên, căn cứ tình hình thực tế về đối tượng chính sách, UBND thành phố Huế quy định điểm ưu tiên, cụ thể như sau:

1. Bản thân là thương binh hoặc được hưởng chính sách như thương binh được tính 03 (ba) điểm;

2. Con đẻ của: Liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh, người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động được tính 02 (hai) điểm;

3. Giáo viên dạy giỏi (chỉ tính danh hiệu cao nhất đạt được trong thời gian giảng dạy đến ngày nộp hồ sơ):

+ Cấp quốc gia được tính 03 (ba) điểm.

+ Cấp tỉnh được tính 02 (hai) điểm.

+ Cấp huyện được tính 01 (một) điểm.

4. Bản thân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua (chỉ tính danh hiệu cao nhất đạt được trong thời gian giảng dạy đến ngày nộp hồ sơ):

+ Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh được tính 03 (ba) điểm.

+ Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc Bằng khen của UBND tỉnh  được tính 02 (hai) điểm.

+ Chiến sĩ thi đua cơ sở (ngành, cấp huyện) được tính 01 (một) điểm.

5. Người có chồng hoặc vợ đang công tác tại xã biên giới, hải đảo được tính 01 (một) điểm.

6. Ủy ban nhân dân thành phố thành lập Hội đồng xét duyệt hồ sơ tiếp nhận giáo viên. Thành phần Hội đồng xét duyệt hồ sơ tiếp nhận giáo viên do Chủ tịch UBND thành phố quyết định.

Đối với các trường hợp khác do Chủ tịch UBND thành phố quyết định tiếp nhận.

VI. Cách xác định giáo viên được tiếp nhận về thành phố Huế:

1. Có đủ điều kiện và tiêu chuẩn theo quy định;

2. Có Điểm xét tiếp nhận cao nhất cho đến khi hết chỉ tiêu được tiếp nhận đối với từng loại hình giáo viên mà thành phố cần tiếp nhận;

3. Trường hợp nhiều người có kết quả xét bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng thì Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố tham khảo ý kiến của Phòng Nội vụ, Phòng Giáo dục và Đào tạo để bổ sung thêm tiêu chuẩn lựa chọn người trúng tuyển;

Đối với các trường hợp khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố được quyền quyết định.

VII. Cách tính điểm tiếp nhận:

a) Điểm xét tiếp nhận = Số năm công tác quy đổi + Điểm ưu tiên;

b) Cách quy đổi số năm công tác: Mỗi năm công tác trong ngành giáo dục và đào đạo của bản thân được tính 01 (một) điểm.

- Đối với số năm công tác thực tế chưa đủ tròn 12 tháng, được tính như sau:

+ Dưới 03 (ba) tháng thì không tính;

+ Từ đủ 03 (ba) tháng đến đủ 06 (sáu) tháng thì được tính bằng 1/2 (một phần hai) năm công tác;

+ Từ trên 06 (sáu) tháng đến 12 (mười hai) tháng thì được tính bằng 01 (một) năm công tác.

c) Điểm ưu tiên: là điểm được tính cho các đối tượng thuộc diện ưu tiên được quy định tại phần V của quy định này; giáo viên nếu thuộc nhiều diện ưu tiên thì được cộng tất cả các điểm ưu tiên.

VIII. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ:

- Thời gian: Từ ngày 10/8/2021 đến ngày 20/8/2021 (trừ thứ bảy và chủ nhật)

  Sáng: từ  8 giờ 00' đến 10 giờ 30; chiều: từ 14 giờ 00' đến 16 giờ 30

- Địa điểm: Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố, địa chỉ số 24 Tố Hữu, phường Xuân Phú, thành phố Huế.

 (Lưu ý: Không tiếp nhận hồ sơ gửi qua đường bưu điện)

Ủy ban nhân dân thành phố Huế thông báo đến  Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Hương Trà và thị xã Hương Thủy cùng phối hợp thực hiện./.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Công khai TTHC
 
Phản ánh-kiến nghị
 
Rà soát, kiểm soát Thủ tục hành chính
 
Tin tức khác
 
Tình hình giải quyết TTHCC
 
Văn bản QPPL
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 14.637.617
Truy câp hiện tại 4.875