Tìm kiếm tin tức

 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp khác và hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ, năm 2020 (thay thế Thông báo số 100/TB-UBND ngày 20/7/2020 của UBND huyện)
Ngày cập nhật 27/07/2020

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp;

Căn cứ Công văn số 6301/UBND-NV ngày 17 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tuyển dụng viên chức tại Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền;

Nhằm bảo đảm số lượng người làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện, và hợp đồng bảo vệ tại Văn phòng HĐND và UBND huyện, sau khi cân đối số lượng người làm việc có mặt và chỉ tiêu cần tuyển dụng theo yêu cầu của từng vị trí việc làm năm 2020, Ủy ban Nhân dân huyện xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp khác và hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ, năm 2020 với các nội dung như sau:

 

I. ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC

1. Đối tượng và điều kiện đăng ký tuyển dụng

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Có tuổi đời từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Có đơn đăng ký dự tuyển;

- Có lý lịch rõ ràng, phẩm chất đạo đức tốt;

- Có các văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm đăng ký tuyển dụng;

- Có đủ sức khoẻ để đảm nhận nhiệm vụ do cơ quan y tế có thẩm quyền xác nhận;

Người đăng ký dự tuyển  phải có chứng chỉ tin học A trở lên (được cấp trước ngày 10/8/2016) hoặc chứng chỉ chuẩn kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Chứng chỉ trình độ ngoại ngữ B Anh văn trở lên hoặc chứng chỉ trình độ ngoại ngữ bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

* Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng;

- Có dị dạng về hình thể;

- Phát âm và chữ viết không rõ ràng.

Trường hợp đã được tuyển dụng nếu phát hiện thấy vi phạm một trong các quy định nêu trên sẽ bị huỷ bỏ quyết định tuyển dụng.

2. Tiêu chuẩn đối với từng vị trí việc làm

a) Đối với viên chức đăng ký tuyển dụng vào làm việc tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện: Người có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành: Kế toán tổng hợp; Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Địa lý.

b) Đối với viên chức đăng ký tuyển dụng vào làm việc tại Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện: Người có bằng tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Kế toán.

3. Chỉ tiêu tuyển dụng: Gồm có 04 chỉ tiêu, cụ thể như sau:

a) Viên chức đăng ký tuyển dụng vào làm việc tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện: 03 chỉ tiêu.

b) Viên chức đăng ký tuyển dụng vào làm việc tại Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện: 01 chỉ tiêu.

II. ĐỐI VỚI BIÊN CHẾ HỢP ĐỒNG THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 68/2000/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ

1. Đối tượng, tiêu chuẩn và điều kiện đăng ký dự tuyển

Việc tuyển dụng biên chế hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ nhằm mục đích bố trí làm công tác bảo vệ  tại Văn Phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân huyện, với các điều kiện, tiêu chuẩn như sau:

a) Là công dân Việt Nam;

b) Tuổi đời từ đủ 18 đến 55 tuổi;

c) Có đủ sức khỏe để làm việc theo yêu cầu của công việc;

d) Có lý lịch rõ ràng, phẩm chất đạo đức tốt;

đ) Có năng lực và trình độ để hoàn thành công việc;

e) Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế hình sự, quản chế hành chính, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã phường, thị trấn hoặc đưa vào các cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục và trong thời gian cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định có liên quan đến công việc ký kết hợp đồng.

2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 01 chỉ tiêu.

III. THÀNH PHẦN HỒ SƠ, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ VÀ LỆ PHÍ XÉT TUYỂN

1. Thành phần hồ sơ:

Mỗi người đăng ký dự tuyển nộp 02 bộ hồ sơ, mỗi bộ hồ sơ gồm có:

- Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ;

- Sơ yếu lý lịch (dán ảnh 4 x 6) theo mẫu 02-SNV, có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc của cơ quan, đơn vị nơi đang công tác trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ;

- Giấy chứng nhận sức khoẻ còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp huyện trở lên cấp (Giấy chứng nhận sức khoẻ có giá trị trong 12 tháng, tính đến ngày kết thúc nhận hồ sơ và phiếu đăng ký dự tuyển);

- Bản sao có chứng thực sổ hộ khẩu, các văn bằng chuyên môn, chứng chỉ Tin học, Ngoại ngữ, bảng điểm kết quả học tập phù hợp với vị trí việc làm dự tuyển;

- Bản sao có chứng thực các loại giấy tờ có liên quan đến chế độ ưu tiên trong tuyển dụng theo quy định (nếu có);

- Bản tự nhận xét, đánh giá quá trình công tác có xác nhận của thủ trưởng cơ quan, đơn vị nơi đang công tác (đối với người đã được UBND huyện đồng ý hợp đồng tại các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện;

- Bản theo dõi quá trình tham gia bảo hiểm xã hội của cơ quan Bảo hiểm xã hội (đối với những người đã tham gia đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc);

- 02 bì thư có dán tem ghi rõ địa chỉ người nhận khi cần liên lạc.

* Ghi chú: Hồ sơ không trúng tuyển không hoàn trả lại.

2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ đăng ký tuyển dụng

a) Thời gian thu nhận hồ sơ: Bắt đầu từ 7 giờ 30 phút, ngày 20 tháng 7 năm 2020 đến hết 17 giờ 00 phút, ngày 19 tháng 8 năm 2020, vào giờ hành chính của các ngày làm việc (trừ ngày thứ bảy, ngày chủ nhật và các ngày lễ).

b) Địa điểm nhận hồ sơ:

Nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công huyện Quảng Điền (số 51, đường Nguyễn Kim Thành, Tổ dân phố Khuông Phò, thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế).

3. Lệ phí xét tuyển

Hội đồng tuyển dụng viên chức và hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ, năm 2020 của huyện sẽ có thông báo cụ thể và tiến hành thu lệ phí xét tuyển sau khi kết thúc thời gian thu nhận hồ sơ.

Mức thu phí tuyển dụng viên chức được thực hiện theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC, ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể như sau:

- Dưới 100 thí sinh nộp hồ sơ: Thu 500.000 đồng/người.

- Từ 100 đến 500 thí sinh nộp hồ sơ: Thu 400.000 đồng/người.

- Trên 500 thí sinh nộp hồ sơ: Thu 300.000 đồng/người.

Lưu ý: Thông báo này thay thế cho Thông báo số 100/TB-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền về tuyển dụng viên chức sự nghiệp khác và hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ, năm 2020.

Vậy, UBND huyện Quảng Điền thông báo cho các cá nhân có nhu cầu xin việc, đến liên hệ nộp hồ sơ và phiếu đăng ký tham gia dự tuyển./.

 

Tập tin đính kèm:
Phòng Nội vụ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Công khai TTHC
 
Phản ánh-kiến nghị
 
Rà soát, kiểm soát Thủ tục hành chính
 
Tin tức khác
 
Tình hình giải quyết TTHCC
 
Văn bản QPPL
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 14.582.236
Truy câp hiện tại 4.441