Tìm kiếm tin tức

 
 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại Khu dân cư xen ghép thôn Xuân Tùy, Nghĩa Lộ, xã Quảng Phú
Ngày cập nhật 11/01/2024

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền phối hợp với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất 15 lô đất thuộc khu dân cư xen ghép thôn Xuân Tùy, Nghĩa Lộ, xã Quảng Phú vào ngày 26/01/2024.

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền phối hợp với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất 15 lô đất thuộc khu dân cư xen ghép thôn Xuân Tùy, Nghĩa Lộ, xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền như sau:

1. Tên tài sản, số lượng của tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước và bước giá:

TT

Ký hiệu

lô đất

Số thửa

Diện

tích

(m2)

Khu vực/

Vị trí

Giá đất

cụ thể

(đồng/m2)

Giá

khởi điểm

(đồng/lô)

Bước giá

(đồng)

Tiền đặt

trước

(đồng/lô)

Khu dân cư xen ghép thôn Xuân Tùy

 

 

1

T766

T766

309,7

Khu vực 3, một mặt tiền đường QH 7.0m, hiện trạng đường BT 2.5m

1.400.000

433.580.000

17.300.000

86.700.000

2

T767

T767

278,5

1.400.000

389.900.000

15.600.000

78.000.000

3

T768

T768

276,7

1.400.000

387.380.000

15.500.000

77.500.000

4

T769

T769

274,9

1.400.000

384.860.000

15.400.000

77.000.000

5

T770

T770

273,0

1.400.000

382.200.000

15.300.000

76.400.000

6

T771

T771

340,8

1.400.000

477.120.000

19.100.000

95.400.000

Khu dân cư xen ghép thôn Nghĩa Lộ

 

 

7

T807

T807

216,8

Khu vực 3, đường QH 6.5m, hiện trạng đường BT 2.5m

1.700.000

368.560.000

14.700.000

73.700.000

8

T808

T808

159,8

1.700.000

271.660.000

10.900.000

54.300.000

9

T809

T809

152,7

Khu vực 3, hai mặt tiền, đường QH 6.5m và 6.5m, hiện trạng đường BT 2.5m

1.800.000

274.860.000

11.000.000

55.000.000

10

T810

T810

147,2

1.800.000

264.960.000

10.600.000

53.000.000

11

T811

T811

148,2

Khu vực 3, đường QH 6.5m, hiện trạng đường BT 2.5m

1.700.000

251.940.000

10.100.000

50.400.000

12

T812

T812

144,0

1.700.000

244.800.000

9.800.000

49.000.000

13

T813

T813

138,2

1.700.000

234.940.000

9.400.000

47.000.000

14

T814

T814

221,4

Khu vực 3, hai mặt tiền đường QH 6.5m và 6.5m, hiện trạng đường BT 2.5m

1.800.000

398.520.000

15.900.000

79.700.000

15

T815

T815

184,4

Khu vực 3, đường QH 6.5m, hiện trạng đường BT 2.5m

1.700.000

313.480.000

12.500.000

62.700.000

Tổng cộng: 15 lô đất

5.078.760.000

 

 

Giá khởi điểm chưa bao gồm lệ phí trước bạ về đất và các khoản phí, lệ phí khác theo quy định.

2. Vị trí, đặc điểm quỹ đất đấu giá, nơi có tài sản đấu giá:

a. Vị trí, đặc điểm quỹ đất đấu giá: 15 lô đất thuộc khu dân cư xen ghép thôn Xuân Tùy, Nghĩa Lộ, xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền. (xem bản vẽ chi tiết đính kèm)

b. Mục đích sử dụng đất: Đất ở; Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

c. Nơi có tài sản đấu giá: Tại vị trí thuộc khu dân cư xen ghép thôn Xuân Tùy, Nghĩa Lộ, xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền.

3. Giấy tờ kèm theo tài sản đấu giá: Quyết định số 896/QĐ-UBND ngày 22/4/2023 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định về việc quy định giá đất 183 lô đất ở trên địa bàn huyện Quảng Điền; Quyết định số 1017/QĐ-UBND ngày 27/4/2023 của UBND huyện về việc quy định giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước để đấu giá quyền sử dụng đất 182 lô đất ở tại thị trấn Sịa, và các xã: Quảng Thành, Quảng Lợi, Quảng Vinh, Quảng Thái, Quảng Phú, Quảng Công và Quảng Ngạn, thuộc huyện Quảng Điền; Quyết định số 2474/QĐ-UBND ngày 19/10/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền về việc kế hoạch đấu thầu lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đợt 5 năm 2023; Bản vẽ phân lô các khu đất.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

a. Xem tài sản đấu giá: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến ngày 23/01/2024 tại vị trí các lô đất thuộc khu dân cư xen ghép thôn Xuân Tùy, Nghĩa Lộ, xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền. Trung tâm phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền hướng dẫn, tổ chức xem tài sản vào các ngày 16 và 17 tháng 01 năm 2024, khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ, đăng ký tại Trung tâm đến hết ngày 15/01/2024.

b. Xem giấy tờ có liên quan đến tài sản đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 phút ngày 23/01/2024 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

Khách hàng có quyền xem hoặc không xem tài sản đấu giá, khi đăng ký tham gia đấu giá thì xem như chấp nhận về thông tin liên quan đến tài sản đấu giá. Mọi khiếu nại về giá trị, chất lượng của tài sản đấu giá trong cuộc đấu giá hoặc sau khi cuộc đấu giá kết thúc sẽ không được giải quyết.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 phút ngày 23/01/2024 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

6. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:              

a. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/hồ sơ.

b. Tiền đặt trước: Khách hàng nộp trong giờ hành chính từ ngày 23/01/2024 đến 17 giờ 00 phút ngày 25/01/2024 và nộp vào tài khoản số 47000014506666 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeAbank) - Chi nhánh Huế.

Nội dung trong giấy nộp tiền hoặc chuyển khoản ghi: Họ, tên người đăng ký đấu giá, nộp tiền đặt trước đấu giá quyền sử dụng đất xã Quảng Phú.

Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trước thời gian quy định là tự nguyện và tự chịu trách nhiệm về khoản tiền đã nộp. Tiền đặt trước được xác nhận có trong tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế và khách hàng nộp chứng từ nộp tiền đặt trước cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế trước thời điểm tổ chức cuộc đấu giá.

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

- Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 phút ngày 23/01/2024 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Từ 08 giờ 00 đến 11 giờ 00 phút ngày 23/01/2024 Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá tại Ủy ban nhân dân xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền

b. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai có nhu cầu sử dụng đất để làm nhà ở theo quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Trong mỗi lô đất, một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá; Với điều kiện có Đơn đăng ký đấu giá quyền sử dụng đất (theo mẫu do Trung tâm phát hành); Chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm ban hành; Nộp Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, tiền đặt trước theo đúng thời gian quy định.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 26/01/2024 tại Hội trường Nhà văn hóa xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền.

9. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá; Theo phương thức trả giá lên.

Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trên liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; Điện thoại: 0234.3501567, website: daugiatthue.com; Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Quảng Điền, địa chỉ: 88 Nguyễn Kim Thành, thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế, điện thoại: 0234.3556608; Ủy ban nhân dân xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền./.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 18.708.087
Truy câp hiện tại 5.380