Tìm kiếm tin tức

 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất 14 lô đất xen ghép các thôn thuộc xã Quảng Công
Ngày cập nhật 14/09/2022

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền phối hợp với Công ty Đấu giá Hợp danh Số 2 STC tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 14 lô đất xen ghép các thôn thuộc xã Quảng Công vào ngày 07/10/2022.

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền phối hợp với Công ty Đấu giá Hợp danh Số 2 STC tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 14 lô đất xen ghép các thôn thuộc xã Quảng Công, huyện Quảng Điền, cụ thể như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM QUỸ ĐẤT ĐẤU GIÁ:

1. Số lô đất đấu giá:

+ Khu dân cư xen ghép thôn 1: 3 lô

+ Khu dân cư xen ghép thôn 3: 7 lô

+ Khu dân cư xen ghép thôn 4: 4 lô

2. Vị trí khu đất đấu giá: các thôn thuộc xã Quảng Công, huyện Quảng Điền (xem bản vẽ chi tiết đính kèm).

3. Mục đích sử dụng đất: Đất ở; Thời gian sử dụng đất: Lâu dài.

4. Hạ tầng kỹ thuật gắn liền với đất: Các lô đất đã được cắm mốc phân lô; các hạng mục hạ tầng kỹ thuật phục vụ dân sinh theo hiện trạng sử dụng đất.

5. Thông số quy hoạch: theo hồ sơ quy hoạch đã được thể hiện trên bản đồ phân lô.

6. Hình thức sử dụng đất: Nhà nước giao đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất.

7. Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền.

II. MỨC GIÁ KHỞI ĐIỂM, TIỀN ĐẶT TRƯỚC, BƯỚC GIÁ ĐỂ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT:

STT

hiệu

lô đất

Số

thửa

Diện

 tích

(m2)

Khu vực/

Vị trí

Giá đất

cụ thể

(đồng/m2)

Giá

khởi điểm

(đồng/lô)

Bước giá

(đồng)

Tiền

đặt trước

(đồng)

Ghi

chú

*

Khu dân cư xen ghép thôn 1, vị trí 2

1

T588

588

202,3

Vị trí 1, tuyến đường liên thôn nối từ thôn 1 đến thôn 4

2.300.000

465.290.000

18.600.000

93.100.000

 

2

T589

589

184,8

2.300.000

425.040.000

17.000.000

85.000.000

 

3

T590

590

203,8

2.300.000

468.740.000

18.700.000

93.700.000

 

*

Khu dân cư xen ghép thôn 3

4

T463

463

307,9

Khu vực 3

1.800.000

554.220.000

22.200.000

110.800.000

 

5

T464

464

281,7

1.800.000

507.060.000

20.300.000

101.400.000

 

6

T465

465

310,0

2.200.000

682.000.000

27.300.000

136.400.000

3 mặt tiền

7

T466

466

258,3

1.600.000

413.280.000

16.500.000

82.700.000

 

8

T467

467

247,9

1.600.000

396.640.000

15.900.000

79.300.000

 

9

T468

468

283,5

1.800.000

510.300.000

20.400.000

102.100.000

 

10

T469

469

339,7

1.800.000

611.460.000

24.500.000

122.300.000

 

*

Khu dân cư xen ghép thôn 4

11

T657

657

200,1

Vị trí 1, tuyến đường liên thôn nối từ thôn 1 đến thôn 5

2.200.000

440.220.000

17.600.000

88.000.000

2 mặt tiền

12

T658

658

208,9

Vị trí 2, tuyến đường liên thôn nối từ thôn 1 đến thôn 8

2.000.000

417.800.000

16.700.000

83.600.000

 

13

T659

659

206,6

2.000.000

413.200.000

16.500.000

82.600.000

 

14

T660

660

213,8

2.000.000

427.600.000

17.100.000

85.500.000

 

Tổng cộng

 

 

6.732.850.000

 

1.346.500.000

 

- Giá khởi điểm trên chưa bao gồm lệ phí trước bạ về đất và các khoản phí, lệ phí khác theo quy định; người trúng đấu giá khi nộp tiền sử dụng đất vào Ngân sách Nhà nước cùng với thực hiện nộp lệ phí trước bạ về đất theo mức giá trúng đấu và tỷ lệ quy định.

- Bước giá tính cho một vòng đấu/lô đất kể từ vòng đấu thứ 2 trở đi.

III. NGƯỜI ĐƯỢC THAM GIA ĐẤU GIÁ: Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55 của Luật Đất đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất theo mục đích sử dụng đất và cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, đúng các quy định của Luật Đất đai 2013; Hộ gia đình, cá nhân không thuộc trường hợp tại khoản 4 Điều 38 của Luật đấu giá 2016. Trong mỗi lô đất thì (01) một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá (theo hộ khẩu).

IV. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Các đối tượng quy định tại Mục III nêu trên được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

- Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do đơn vị thực hiện cuộc đấu giá phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch và đúng các quy định của Luật Đất đai năm 2013.

- Phải thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (chi tiết được ghi trong mẫu đơn được phát hành) và nộp các khoản tiền đặt trước, phí tham gia đấu giá theo quy định.

V. TIỀN MUA HỒ SƠ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

- Các lô đất từ 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng: 200.000 đồng/hồ sơ/lô.

- Các lô đất từ trên 500 triệu đồng: 500.000 đồng/hồ sơ/lô.

 (Tiền mua hồ sơ không hoàn trả lại, trừ trường hợp cuộc đấu giá không được tổ chức thì tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá tài sản được hoàn lại tiền hồ sơ đã nộp trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày dự kiến tổ chức cuộc đấu giá).

VI. THỜI GIAN THAM KHẢO, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ, MUA, NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ VÀ NHẬN TIỀN ĐẶT TRƯỚC:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 04/10/2022 tại các thôn thuộc xã Quảng Công, huyện Quảng Điền.   

* Khách hàng có quyền xem hoặc không xem tài sản đấu giá. Người đăng ký tham gia đấu giá không xem tài sản thì xem như chấp nhận về thông tin liên quan đến tài sản đấu giá và không có quyền khiếu nại về việc này.

* Mọi thắc mắc hay có sự sai lệch về thông tin tài sản phải thông báo bằng văn bản cho Công ty Đấu giá Hợp danh Số 2 STC giải quyết trước 02 (hai) ngày mở cuộc đấu giá. Nếu như không có khiếu nại gì thì người đăng ký tham gia đấu giá chấp nhận những thông tin liên quan đến tài sản đấu giá. Mọi khiếu nại về thông tin liên quan đến tài sản trong cuộc đấu giá hoặc sau khi cuộc đấu giá kết thúc sẽ không được giải quyết.

2. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 04/10/2022 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Số 2 STC, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền và UBND xã Quảng Công.

3. Cách thức Đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Số 2 STC; địa chỉ: Tầng 5, 25 Nguyễn Văn Cừ, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế và UBND xã Quảng Công.

4. Thời gian, địa điểm mua và nộp hồ sơ đấu giá:

- Trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 04/10/2022 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Số 2 STC.

- Từ 08h00 đến 11h00 ngày 04/10/2022, Công ty Đấu giá Hợp danh Số 2 STC tiếp nhận hồ sơ tại Hội trường UBND xã Quảng Công.

5. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ 08h00 ngày 04/10/2022 cho đến 17h00 ngày 06/10/2022. (Tiền đặt trước phải được xác nhận có trong tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Số 2 STC trước 17h00 ngày 06/10/2022). Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng cách chuyển khoản hoặc nộp tiền mặt vào các tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Số 2 STC như sau: 

- Số tài khoản: 5511.0001.677.999 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam, chi nhánh Thừa Thiên Huế. (BIDV)

- Số tài khoản: 1166.041.55.999 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế. (Vietinbank)

Khách hàng, người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trước thời hạn đã quy định trong thông báo này là hoàn toàn tự nguyện nộp và tự chịu trách nhiệm về khoản tiền đã nộp.

Nội dung nộp tiền đặt trước: {Họ tên} – nộp tiền đặt trước đấu giá đất tại xã Quảng Công, Quảng Điền.

VII. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ:

- Thời gian tổ chức đấu giá: 08h00 ngày 07/10/2022.

- Địa điểm tổ chức đấu giá: tại Hội trường UBND xã Quảng Công, huyện Quảng Điền.

VIII. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ:

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng cách bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá theo từng vòng đấu, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

IX. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ: Công ty Đấu giá Hợp danh số 2 STC, địa chỉ: Tầng 5, 25 Nguyễn Văn Cừ, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế; Điện thoại: 0234.6286.999, Website:daugiaso2stc.com.vn; Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Quảng Điền, điện thoại: 0234.3556608; Ủy ban nhân dân xã Quảng Công, huyện Quảng Điền./.

Tập tin đính kèm:
Phan Lê Quang Vũ - Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 14.652.262
Truy câp hiện tại 1.390