Tìm kiếm tin tức

 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Quảng Điền triển khai công tác đào tạo, tập huấn nghiệp vụ năm 2020
Ngày cập nhật 09/12/2020

              Thực hiện kế hoạch đào tạo, tập huấn nghiệp vụ năm 2020, ngày 26/11/2020, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Quảng Điền đã tổ chức Hội nghị đào tạo, tập huấn nghiệp vụ quản lý nguồn vốn ủy thác năm 2020 cho đối tượng là lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã nhận ủy thác. 

           Tham dự Hội nghị, đã có 37/40 lãnh đạo các Hội, đoàn thể cấp xã nhận ủy thác tham gia đào tạo, tập huấn. Tại Hội nghị, lãnh đạo Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện đã truyền đạt các nội dung cơ bản trong công tác quản lý nguồn vốn ủy thác cũng như các chủ trương, chính sách tín dụng mới được triển khai trên địa bàn. Qua đó, giúp cho lãnh đạo các Hội, đoàn thể nắm rõ hơn các nội dung công việc trong công tác quản lý nguồn vốn ủy thác.

           Trong những năm qua, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện và các tổ chức Hội, đoàn thể nhận ủy thác đã phối hợp thực hiện tốt công tác quản lý nguồn vốn ủy thác, đồng vốn được chuyển tải kịp tời đến đúng đối tượng thụ hưởng, phát huy được hiệu quả, chất lượng tín dụng chính sách ngày càng được nâng lên. Tính đến ngày 26/11/2020 dư nợ ủy thác thông qua các tổ chức chính trị - xã hội đạt 322.556 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 99,9% tổng dư nợ trên địa bàn, được ủy thác thông qua 04 tổ chức Hội, đoàn thể: Phụ nữ, Nông dân, Cựu chiến binh và Đoàn thanh niên; Với 247 Tổ TK & VV, hơn 9.500 hộ còn dư nợ, tỷ lệ nợ quá hạn chỉ chiếm 0,06% tổng dư nợ trên địa bàn. Trong thời gian tới, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện tiếp tục phối hợp cùng các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác làm tốt hơn nữa công tác quản lý nguồn vốn tín dụng chính sách, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và xây dựng thành công huyện Nông thôn mới./.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 16.365.691
Truy câp hiện tại 2.216