Tìm kiếm tin tức

 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quảng Điền tích cực triển khai xây dựng huyện Nông thôn mới nâng cao
Ngày cập nhật 12/09/2022

         Sau khi được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Quảng Điền đạt chuẩn NTM vào năm 2020, hiện nay, Quảng Điền đang tích cực triển khai xây dựng huyện NTM nâng cao, xã NTM nâng cao, thôn NTM kiểu mẫu. Mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, huyện Quảng Điền có 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

          Để thực hiện thành công mục tiêu xây dựng huyện NTM nâng cao, trong giai đoạn hiện nay, huyện Quảng Điền tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng gia tăng và phát triển bền vững”, tăng cường hỗ trợ liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, vận động Nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, Huyện tiếp tục tranh thủ các nguồn lực, dự án để hỗ trợ người dân các mô hình sản xuất mới, triển khai các mô hình sản xuất giống lúa chất lượng cao, triển khai đề án phát triển đàn lợn nuôi hướng hữu cơ, đảm bảo an toàn sinh học và theo chuỗi giá trị …Tiếp tục vận động các địa phương thực hiện có hiệu quả chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” OCOP. Đến nay, tất cả các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã xây dựng được sản phẩm chủ lực của địa phương như: ném, ớt, dưa hấu Quảng Lợi; trà rau má, bột matcha rau má Quảng Thọ; rau xanh Vietgap Hóa Châu, bún khô, mì lát khô, Quảng Thành; mướp đắng Quảng Thái; khoai lang tím, nước mắm Quảng Công; sản phẩm mây tre đan Bao La, nấm linh chi, Quảng Phú; bún bánh Ô Sa - Quảng Vinh….Huyện Quảng Điền đã xây dựng được 6 điểm trưng bày, giới thiệu và bán các sản phẩm OCOP đặc sản, đặc trưng tại 5 xã, thị trấn trong huyện.

        Bên cạnh đó, huyện Quảng Điền xác định tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp gắn với phát triển mạnh mẽ các ngành dịch vụ, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương là một trong những mục tiêu, định hướng quan trọng trong quá trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, vì vậy, cùng với dịch vụ ăn uống, du lịch biển và đầm phá Tam Giang, các dịch vụ vận tải, nhà hàng, thương mại, ngân hàng đang phát triển ngày càng đa dạng, phong phú, góp phần thúc đẩy sản xuất hàng hóa, từng bước đáp ứng nhu cầu phân phối hàng hóa thiết yếu và tiêu thụ nông sản cho người dân. Tốc độ tăng trưởng bình quân các loại hình dịch vụ trong 5 năm qua của Quảng Điền tăng 17- 18% (chiếm 45% tổng giá trị sản xuất toàn huyện). Thời gian tới, huyện tiếp tục đầu tư, từng bước hình thành rõ nét hơn Khu dịch vụ Đông xã Quảng Lợi và khu vực bến đò Cồn Tộc, hai bên cầu Tứ Phú, bãi biển Quảng Công, Quảng Ngạn, trung tâm thương mại huyện, chợ trung tâm các xã… Phấn đấu đến năm 2025, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất các ngành dịch vụ đạt 13-14%/năm; tỷ trọng dịch vụ trong cơ cấu ngành kinh tế chiếm trên 45%; lao động dịch vụ chiếm 35%; nguồn thu cho ngân sách từ dịch vụ chiếm 67%.

                                                                    

         Để làm được điều này, huyện Quảng Điền tiếp tục triển khai quy hoạch, kế hoạch phát triển du lịch, tăng cường xúc tiến, giới thiệu, quảng bá hình ảnh, tiềm năng phát triển dịch vụ, du lịch; kêu gọi các dự án có quy mô để đầu tư khai thác du lịch biển, đầm phá, các di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng, các làng nghề truyền thống nhằm tạo sự chuyển biến mạnh về phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn để xây dựng huyện đạt chuẩn NTM nâng cao.

         Với mục tiêu phấn đấu đến cuối năm 2025, huyện Quảng Điền có 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra, đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân toàn huyện phải tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp. Trong đó, phải nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị trong xây dựng nông thôn mới, phải xem chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên, có điểm đầu nhưng không có điểm kết thúc. Tiếp tục triển khai phong trào thi đua “Quảng Điền chung sức xây dựng nông thôn mới”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đẩy mạnh chuyển đổi số hướng tới nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp tuần hoàn và nông nghiệp thông minh, gắn với tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp. Phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể các cấp trong việc tham gia thực hiện Chương trình nông thôn mới nâng cao.

         Với những kết quả đạt được trong xây dựng huyện NTM trong thời gian qua, những nhiệm vụ giải pháp quyết liệt trong xây dựng NTM nâng cao, cùng với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền địa phương và các tầng lớp nhân dân, tin tưởng huyện Quảng Điền sẽ giữ vững và nâng cao chất lượng tiêu chí huyện NTM và sớm xây dựng thành công huyện NTM nâng cao theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra./.

                                                                                           Ngọc Kim

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 16.429.310
Truy câp hiện tại 3.804