Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC trong lĩnh vực Hộ tịch thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã/Công an cấp xã/Cơ quan Bảo hiểm xã hội
Ngày cập nhật 09/05/2022
Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 14.610.851
Truy câp hiện tại 3.741