Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của UBND cấp huyện
Ngày cập nhật 09/03/2022
Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 14.610.214
Truy câp hiện tại 3.498