Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Khen thưởng đối với 02 tập thể và 03 cá nhân đã có nhiều thành tích trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2016 - 2018
Ngày cập nhật 29/01/2019

Ngày 18 tháng 01 năm 2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền đã ban hành Quyết định số 205/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cho 03 tập thể và 05 cá nhân đã có nhiều thành tích trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2016 - 2018

I. TẬP THỂ

01.

Ủy ban nhân dân xã Quảng Thọ.                              

02.

Ủy ban nhân dân xã Quảng Công.

03.

Ủy ban nhân dân xã Quảng Phước.

II. CÁ NHÂN

01.

Ông Trần Viết Lễ, Chuyên viên Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.

02.

Ông Hồ Công Lô, Công chức Văn hóa - xã hội xã Quảng Công.

03.

Ông Nguyễn Hậu, Công chức Văn hóa - xã hội xã Quảng Lợi.

04.

Bà Nguyễn Thị Phương, Công chức Văn hóa - xã hội xã Quảng An.

05.

Bà Nguyễn Thị Oanh, Công chức Văn hóa - xã hội xã Quảng Phước.

                                   (Tổng cộng danh sách này gồm 03 tập thể và 05 cá nhân)

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 14.610.822
Truy câp hiện tại 3.728