Tìm kiếm tin tức
Công bố công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực văn hóa và thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 06/11/2018

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ký ban hành Quyết định số 2581/QĐ-UBND ngày 05/11/2018 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực văn hóa và thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo đó, có 05 thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực văn hóa và thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã đó là: Lĩnh vực văn hóa cơ sở có 03 thủ tục: Xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm; Xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa; Thông báo tổ chức lễ hội; Lĩnh vực Thư viện có 01 thủ tục: Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản; Lĩnh vực thể thao có 01 thủ tục: Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 2423/QĐ-UBND ngày 11 tháng 10 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên lĩnh vực văn hóa và thể thao.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày