Tìm kiếm tin tức

 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quảng Điền bế mạc Lớp Bồi dưỡng kết nạp Đảng đợt I năm 2022
Ngày cập nhật 28/03/2022

     Tại Hội trường Trung tâm Chính trị huyện Quảng Điền vừa tổ chức bế mạc Lớp Bồi dưỡng kết nạp Đảng đợt I năm 2022 cho đối tượng là quần chúng ưu tú của các chi, đảng bộ cơ sở trên địa bàn huyện. Tham dự bế mạc có đồng chí Nguyễn Ánh Cầu - UVTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện, các đồng chí lãnh đạo và chuyên viên Trung tâm Chính trị huyện.

     Tham gia lớp học đợt này gồm 33 quần chúng ưu tú, thời gian học từ ngày 21/3 đến ngày 24/3. Các học viên được nghiên cứu 5 nội dung cơ bản theo chương trình quy định của Ban Tuyên giáo Trung ương, gồm: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kì quá độ lên Chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam và nghe báo cáo Chuyên đề Định hướng phát triển KTXH của huyện giai đoạn 2020-2025.

     Phát biểu bế mạc, đồng chí Nguyễn Ánh Cầu – UVTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện nhấn mạnh: Một trong những khâu quan trọng của Xây dựng Đảng đó là xây dựng đội ngũ đảng viên. Vì vậy, việc thường xuyên chăm lo bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho những quần chúng ưu tú để tạo nguồn làm tốt công tác phát triển Đảng là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng trong việc xây dựng Đảng. Góp phần phát triển, nâng cao chất lượng, sức chiến đấu tổ chức cơ sở Đảng và của đội ngũ cán bộ, đảng viên, bảo đảm sự kế thừa và phát triển của Đảng. Để thực hiện nhiệm vụ trên, việc bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho những quần chúng ưu tú của các chi, đảng bộ cơ sở thực thuộc Huyện ủy là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, nhằm trang bị cho quần chúng ưu tú những kiến thức cơ bản về Đảng, biết được quá trình ra đời, lãnh đạo cách mạng của Đảng, những thắng lợi vẻ vang của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, càng thấu hiểu sâu sắc hơn về bản chất, mục đích, nguyên tắc hoạt động của Đảng. Trên cơ sở đó, từng học viên xác định cho mình động cơ phấn đấu vào Đảng đúng đắn, xây dựng phương hướng công tác, học tập, rèn luyện tốt để sớm đủ điều kiện trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam./

                                                                                                             Bội Phương

 

Bội Phương
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 16.397.569
Truy câp hiện tại 2.813