Tìm kiếm tin tức

 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tình hình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công tháng 10/2021
Ngày cập nhật 02/11/2021

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, Trung tâm hành chính công huyện tổng hợp tình hình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một của liên thông tháng 10/2021 (từ ngày 26/9/2021 đến ngày 25/10/2021) như sau:

 

STT

Lĩnh vực,

 công việc giải quyết

Hồ sơ nhận giải quyết

Kết quả giải quyết

Ghi chú

Tổng số

Trong đó

Hồ sơ đã giải quyết

Hồ sơ đang giải quyết

Số kỳ trước chuyển qua

Số mới tiếp nhận

Tổng số

Trả đúng thời hạn

Trả quá hạn

Tổng số

Chưa đến hạn

Quá hạn

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

1

Chứng thực

8

0

0

8

7

1

0

0

0

 

2

Đất đai

492

0

0

403

394

9

89

82

7

 

3

Thi đua - Khen thưởng

1

0

0

1

1

0

0

0

0

 

4

Hộ tịch

10

0

0

4

3

1

6

0

6

 

5

Giao dịch bảo đảm

110

0

0

110

110

0

0

0

0

 

6

Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh

19

0

0

19

19

0

0

0

0

 

7

Người có công

3

0

0

3

3

0

0

0

0

 

8

Bảo trợ xã hội

63

0

0

61

61

0

2

2

0

 

9

Hoạt động xây dựng

10

0

0

10

10

0

0

0

0

 

10

TTHC liên thông lĩnh vực Người có công

25

0

0

22

22

0

3

3

0

 

11

Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT

3

0

0

3

3

0

0

0

0

 

12

Giải quyết chế độ BHXH

1

0

0

1

1

0

0

0

0

 

13

Quản lý tài sản công

5

0

0

5

5

0

0

0

0

 

14

Đầu tư xây dựng

5

0

0

5

5

0

0

0

0

 

15

TTHC liên thông Đăng ký Hộ kinh doanh, HTX và Đăng ký mã số thuế

11

0

0

11

11

0

0

0

0

 

16

Lĩnh vực văn bằng chứng chỉ

2

0

0

2

2

0

0

0

0

 

Tổng cộng

768

0

0

668

657

11

100

87

13

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 14.652.581
Truy câp hiện tại 1.516