Tìm kiếm tin tức

 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Kiện toàn Ban Tiếp công dân huyện Quảng Điền
Ngày cập nhật 10/10/2019

Ngày 25/9/2019, Chủ tịch UBND huyện ký Quyết định số 2.197/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Tiếp công dân huyện.

      Theo đó, Ban Tiếp công dân huyện do ông Ngô Văn Đức, Phó Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện làm Trưởng ban. Các thành viên gồm có: ông Lê Hoàng Sơn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy; ông Hồ Phong Nhã, Phó Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường; ông Nguyễn Duẫn, Chuyên viên Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện; ông Võ Thiện Thơ, Chuyên viên Thanh tra huyện. Ban Tiếp công dân huyện thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định tại Điều 8, Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân năm 2013 và các văn bản có liên quan của cấp trên. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan đến lĩnh vực chuyên môn phụ trách có trách nhiệm phối hợp với Ban Tiếp công dân huyện để tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định của pháp luật./.

Nguyễn Duẫn

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 14.610.284
Truy câp hiện tại 3.527