Đan Điền
Ngày cập nhật 25/06/2022

- Đường hiện tại: Đường TL4 nối dài về sông Diên Hồng

+ Điểm đầu: Khu vực tổ chức lễ hội SNTG

+ Điểm cuối: Giáp sông Diên Hồng

- Tóm tắt tiểu sử nhân vật, địa danh

Đan Điền là địa danh ở Thừa Thiên. Tên huyện có từ thời nhà Lê. Theo Ô Châu cận lục của Lê Quý Đôn: huyện Đan Điền gồm có 52 làng, xã. Đến thời chúa Nguyễn Hoàng đổi tên thành huyện Quảng Điền. Nơi đây có 2 lần các chúa Nguyễn chọn đóng thủ phủ là Phủ Phước Yên (1626-1636) và Phủ Bác Vọng (1712-1738). Đây cũng là quê hương của các nhân vật lịch sử: Trần Thúc Nhẫn, Nguyễn Văn Thành, Đặng Tất, Đặng Dung, Đặng Huy Cát, Đặng Hữu Phổ…; giai đoạn sau này có Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, nhà thơ Tố Hữu...

Các tin khác
Xem tin theo ngày