Tìm kiếm tin tức
Ngân hàng Chính sách Xã hội triển khai ứng dụng giáo dục tài chính trên điện thoại cho khách hàng
Ngày cập nhật 29/09/2020

           Ngày 15/9/2020, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Quảng Điền tổ chức giao dịch định kỳ tại xã Quảng Lợi. Trong buổi giao dịch, Ngân hàng CSXH đã tiến hành thực hiện các nghiệp vụ phát sinh: thu nợ, giải ngân, thu lãi, thu tiết kiệm cho khách hàng. Đến nay, tổng dư nợ của xã Quảng Lợi đạt trên 31 tỷ đồng với 891 hộ vay, tại 22 Tổ Tiết kiệm và Vay vốn, số dư tiền gửi qua Tổ TK & VV đạt trên 2.524 triệu đồng. Đồng thời, thông qua phiên giao dịch định kỳ, Ngân hàng CSXH đã tiến hành triển khai ứng dụng Giáo dục tài chính (GDTC) của Ngân hàng CSXH đến các hội, đoàn thể và Tổ Tiết kiệm và vay vốn trên địa bàn xã Quảng Lợi.

           Ứng dụng Ngân hàng CSXH – Giao dịch tài chính nhằm thông tin cho khách hàng về các chương trình tín dụng chính sách, thủ tục vay vốn, các dịch vụ tiết kiệm, thanh toán tại Ngân hàng CSXH, một số mô hình vay vốn điển hình và giáo dục tài chính cho khách hàng như: kiến thức quản lý tài chính cá nhân, hộ gia đình, hỗ trợ sản xuất kinh doanh… Bên cạnh đó, còn giúp khách hàng nâng cao hiểu biết tài chính và phát huy hiệu quả sử dụng vốn, từng bước làm quen với công nghệ số đặc biệt là khách hàng ở vùng nông thôn. Thông qua Giao dịch tài chính không chỉ góp phần giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách tiếp cận và sử dụng các sản phẩm, dịch vụ tài chính của Ngân hàng CSXH, mà còn góp phần phát triển Chiến lược quốc gia về tài chính toàn diện, các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững.

          Trong thời gian đến, Ngân hàng CSXH sẽ tiếp tục triển khai ứng dụng Giao dịch tài chính đến các hộ vay có sử dụng điện thoại thông minh. Đây là một bước tiến quan trọng nhằm cung cấp các dịch vụ của Ngân hàng CSXH qua nền tảng kỹ thuật số, giúp cho khách hàng của Ngân hàng CSXH tiếp cận nhanh với tiến trình triển khai Chính phủ điện tử và dịch vụ công quốc gia./.

Các tin khác
Xem tin theo ngày