Tìm kiếm tin tức
Thông tin đơn vị
GIỚI THIỆU CHUNG Địa chỉ: Số 33, đường Nguyễn Vịnh, thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền Email: ttvhtttt.quangdien@thuathienhue.gov.vn
GIỚI THIỆU CHUNG TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT HUYỆN QUẢNG ĐIỀN Địa chỉ: Số 88, đường Nguyễn Kim Thành, thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền Điện thoại: 02343.556608 Email: ttptqd.quangdien@thuathienhue.gov.vn  
GIỚI THIỆU CHUNG Điện thoại: 0234.3554264  Địa chỉ cơ quan: Thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế Email:  vhtt.quangdien@thuathienhue.gov.vn
GIỚI THIỆU CHUNG Địa chỉ: Số 53, đường Nguyễn Kim Thành, thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền Điện thoại: 0234. Email: dtxd.quangdien@thuathienhue.gov.vn
GIỚI THIỆU CHUNG Điện thoại: 0234.3554266 Email:  tckh.quangdien@thuathienhue.gov.vn      
GIỚI THIỆU CHUNG Điện thoại: 0234.3554296 Địa chỉ cơ quan: 88 Nguyễn Kim Thành, thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền Email:tnmt.quangdien@thuathienhue.gov.vn    
GIỚI THIỆU CHUNG Địa chỉ: 114 Nguyễn Kim Thành, thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền Điện thoại: 0234.3755662 Email:ldtbxh.quangdien@thuathienhue.gov.vn    
GIỚI THIỆU CHUNG Điện thoại: 0234.3555784  Địa chỉ cơ quan: Kiệt 2, Đường Nguyễn Kim Thành, Thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế Email:  nvu.quangdien@thuathienhue.gov.vn    
GIỚI THIỆU CHUNG Điện thoại: 0234.3554280 Địa chỉ cơ quan: 91 Nguyễn Vịnh, Thị trấn Sịa, Quảng Điền, Thừa Thiên Huế Email:  gddt.quangdien@thuathienhue.gov.vn  
GIỚI THIỆU CHUNG Điện thoại: 0234.3755897 Địa chỉ: 88 Nguyễn Kim Thành, thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền Email:  yte.quangdien@thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 11.576.388
Truy câp hiện tại 1.779