Tìm kiếm tin tức

 
 

 

Thông tin chỉ đạo, điều hành >> Quyết định khen thưởng-xử phạt
Ngày 03/4/2020 , Chủ tịch UBND huyện ban hành Quyết định số 618/QĐ-UBND về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng.  
Ngày 28/02/2020, Chủ tịch UBND huyện đã ký Quyết định số 330/QĐ-UBND về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng chống tệ nạn xã hội.  
Ngày 28/02/2020, Chủ tịch UBND huyện đã ký Quyết định số 328/QĐ-UBND về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng chống tệ nạn xã hội.  
Ngày 28/02/2020, Chủ tịch UBND huyện đã ký Quyết định số 331/QĐ-UBND về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng chống tệ nạn xã hội.  
Ngày 28/02/2020, Chủ tịch UBND huyện đã ký Quyết định số 332/QĐ-UBND về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng chống tệ nạn xã hội.  
Ngày 28/02/2020, Chủ tịch UBND huyện đã ký Quyết định số 319/QĐ-UBND về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng chống tệ nạn xã hội.  
Ngày 28/02/2020, Chủ tịch UBND huyện đã ký Quyết định số 325/QĐ-UBND về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng chống tệ nạn xã hội.  
Ngày 28/02/2020, Chủ tịch UBND huyện đã ký Quyết định số 324/QĐ-UBND về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng chống tệ nạn xã hội.  
Ngày 28/02/2020, Chủ tịch UBND huyện đã ký Quyết định số 329/QĐ-UBND về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng chống tệ nạn xã hội.  
Ngày 28/02/2020, Chủ tịch UBND huyện đã ký Quyết định số 327/QĐ-UBND về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng chống tệ nạn xã hội.  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 17.980.185
Truy câp hiện tại 192