Tìm kiếm tin tức

 
 

 

XÃ QUẢNG NGẠN
Ngày cập nhật 08/04/2008
Xã Quảng Ngạn.
-Địa chỉ cơ quan : UBND Xã Quảng Ngạn
-Điện thoại cơ quan : 0234.3554524
-Fax : 0234.3555880
-Email: quangngan.quangdien@thuathienhue.gov.vn
-Dân số: 7026 người; số hộ 1366 hộ
-Tổng diện tích: 11,1 km2           
- Vị trí địa lý: Quảng Ngạn được hình thành từ năm 1983, sau khi phân chia địa giới hành chính xã Quảng Ngạn cũ thành 2 xã Quảng Ngạn và Quảng Công. Xã có 10 thôn được chia thành 03 vùng khác nhau gồm 03 thôn vùng nông nghiệp, 02 thôn vùng đầm phá và 05 thôn vũng biển. 
            + Phía Bắc giáp Điền Hải và Phong Điền.
            + Phía Tây Nam giáp Pha Tam Giang ( Quảng Lợi)
            + Phía Đông Bắc giáp biển Đông.
            + Phía Đông Nam giáp Quảng Công.
- Điều kiện kinh tế - văn hóa - xã hội:
            Nền kinh tế của xã phát triển chủ yếu là nuôi trồng thủy sản ở vùng đâm phá, đánh bắt thủy sản ở vùng biển và sản xuất nông nghiệp và phát triển DV-TTCN. Hiện nay xã đang có xu hương phát triển trang trại gia trại chăn nuôi kết hợp trồng cây, bước đầu thành lập được 02 trang trại ở đồng cát và 03 gia trại. Đây là bước đột phát trong việc sản xuất tạo thêm thu nhập và giải quyết công ăn việc làm cho lao động địa phương. Bên cạnh đó, xã đang trong giai đoạn tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tích cực bố trí lại lao động và ngành nghề hợp lý để khai thác hiệu quả kinh tế về mọi mặt. Đặc biệt là quy hoạch lại vùng nuôi trồng thủy sản, chuyển đổi cơ cấu cây trồng sau dồn điền đổi thửa và tăng cường vận động nhân dân phát huy hết hiệu quả đánh bắt vùng biển và phát triển DV-TTCN.
            Xã được công nhân là xã văn hóa vào giữa năm 2008, các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao ngày được chú trọng, hàng năm đều tổ chức thi đấu để chào mừng các ngày lễ lớn trong năm.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 18.708.087
Truy câp hiện tại 26.901