Tìm kiếm tin tức

 
 

 

XÃ QUẢNG THỌ
Ngày cập nhật 08/04/2008

  

- Vị trí địa lý:

+ Phía Đông giáp xã Quảng An và xã Quảng Thành.

+ Phía Tây giáp xã Quảng Phú và thị xã Hương Trà.

+ Phía Nam giáp thị xã Hương Trà.

+ Phía Bắc giáp thị trấn Sịa, xã Quảng Phú, xã Quảng Vinh, xã Quảng Phước và xã Quảng An.

- Địa chỉ cơ quan: UBND xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

- Điện thoại cơ quan: 054.3554214

- Email: quangtho.quangdien@thuathienhue.gov.vn

- Dân số:  6.989 người (năm 2013)

- Tổng diện tích: 957,7 ha

- Loại đơn vị hành chính: Loại II

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 18.708.087
Truy câp hiện tại 26.440