Tìm kiếm tin tức

 
 

 

Di tích Lịch sử cách mạng Đình làng Thuỷ Lập
Ngày cập nhật 27/06/2014

              Đình Thủy Lập được xây dựng vào những năm giữa thế kỷ thứ XIX, ngoài chức năng là nơi thờ tự và diễn ra các hoạt động văn hóa, tín ngưỡng của làng. Đình Thủy Lập còn là nơi diễn ra nhiều sự kiện lịch sử quan trọng gắn liền với sự phát triển của phong trào đấu tranh yêu nước, phong trào đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Quảng Lợi, huyện Quảng Điền nói riêng và nhân dân Thừa Thiên Huế nói chung, như phong trào “phát chẩn cứu đói”, biểu tình tuần hành trong toàn huyện để biểu dương khí thế cách mạng và tập dượt quần chúng khởi nghĩa giành chính quyền ở huyện. Đình còn được sử dụng là nơi làm việc của cơ quan chính quyền cấp xã, huyện, nơi hội họp, bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, và là nơi cất giấu tài liệu, phương tiện máy móc của chính quyền ta...

           Với những hoạt động lịch sử trong hai cuộc kháng chiến, vào ngày 13/10/2006, Đình Thủy Lập được UBND tỉnh công nhận là di tích lịch sử cách mạng theo Quyết định số 2.376/QĐ-UBND.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 18.015.468
Truy câp hiện tại 6.618