Tìm kiếm tin tức

 
 

 

Lãnh đạo UBND huyện
Ngày cập nhật 12/09/2014

 

 

 

GIỚI THIỆU CHUNG

Đại chỉ : 51 Nguyễn Kim Thành, thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền

Điện thoại: 0234.3554260

FAX: 0234.3555059

Email:  quangdien@thuathienhue.gov.vn

LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN

Lê Ngọc Bảo

Chủ tịch

Điện thoại: 0234.3554260

FAX: 0234.3555059

Email: lnbao.quangdien@thuathienhue.gov.vn

                                                        

    Nguyễn Ngọc Tiến                                             Nguyễn Tuấn Anh   

   Phó chủ tịch                                                      Phó chủ tịch     

 

                                                     

        Ngô Văn Dinh                                             Hoàng Mạnh Dũng  

Ủy viên                                                           Ủy viên

                                                                                         

                      Nguyễn Xuân Thiện                                       Nguyễn Văn Cường                

 Ủy viên                                                             Ủy viên

                                                                                       

           Nguyễn Đình Khánh                                        Phan Văn Tuyển            

    Ủy viên                                                               Ủy viên       

 

                                                                

                   Trần Bá Hiệp                                                Nguyễn Thái Hiệp               

Ủy viên                                                              Ủy viên 

 

                                                             

                                            

                                                  

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 18.519.051
Truy câp hiện tại 32.799