Tìm kiếm tin tức

 
 

 

Cải cách hành chính
Ngày 22/11/2023, Sở Nội vụ ban hành Quyết định số 1074/QĐ-SNV về việc công bố kết quả đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính của UBND các xã, phường, thị trấn năm 2023. 
Thực hiện Công văn số 11654/UBND-CCHC ngày 30/10/2023 của UBND tỉnh về việc tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính các cấp. Ngày 07/11/2023, UBND huyện ban hành Công văn số 2469/UBND chỉ đạo các cơ quan,...
Ngày 07/11/2023, UBND huyện ban hành Công văn số 2470/UBND chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trực thuộc triển khai kết luận kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) tại tỉnh của Văn phòng Ban Chỉ đạo CCHC Chính phủ....
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 16.452.872
Truy câp hiện tại 1.874