Tìm kiếm tin tức

 
 

 

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại Khu dân cư thôn Nam Dương, Đồng Bào, Phổ Lại và Khu trung tâm thương mại xã Quảng Vinh
Ngày cập nhật 07/07/2023

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền phối hợp với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất 10 lô đất thuộc Khu dân cư thôn Nam Dương, Đồng Bào, Phổ Lại và Khu trung tâm thương mại xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền vào ngày 21/7/2023.

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền phối hợp với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất 10 lô đất thuộc Khu dân cư thôn Nam Dương, Đồng Bào, Phổ Lại và Khu trung tâm thương mại xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền, cụ thể như sau:

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền phối hợp với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất 10 lô đất thuộc Khu dân cư thôn Nam Dương, Đồng Bào, Phổ Lại và Khu trung tâm thương mại xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền, cụ thể như sau:

1. Tên tài sản, số lượng của tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước và bước giá:

Số

TT

Ký hiệu

lô đất

Số

thửa

Diện

tích

(m2)

Khu vực/vị trí

Giá đất

cụ thể

(đồng/m2)

Giá

khởi điểm

(đồng/lô)

Bước giá

(đồng)

Tiền

đặt trước

(đồng/lô)

Khu dân cư xen ghép thôn Phổ Lại

       

1

T1012

T1012

202,5

Vị trí 2, Tuyến đường Vinh Lợi, đoạn từ Tỉnh lộ 11A đến cống Truông Phổ Lại, 1 mặt tiền đường QH 7.5m, hiện trạng đường bê tông 3.5m

5.500.000

1.113.750.000

44.600.000

222.800.000

2

T1013

T1013

202,3

5.500.000

1.112.650.000

44.500.000

222.500.000

3

T1014

T1014

202,5

5.500.000

1.113.750.000

44.600.000

222.800.000

Khu dân cư xen ghép thôn Đồng Bào

       

4

T913

T913

242,0

Vị trí 1, tuyến đường Tỉnh lộ 11 A đoạn từ đường tránh lũ Quảng Phú đến cổng chào thôn Đức Trọng, một mặt tiền, đường QH 32m, hiện trạng đường nhựa 7.0m

6.000.000

1.452.000.000

58.100.000

290.400.000

Khu dân cư xen ghép thôn Nam Dương

       

5

T644

T644

181,1

Vị trí 3, tuyến đường liên thôn Phổ Lại - Nam Dương đoạn từ cổng chào thôn Phổ Lại, 1 mặt tiền đường QH 6.5m

1.200.000

217.320.000

8.700.000

43.500.000

6

T645

T645

253,8

Vị trí 3, tuyến đường liên thôn Phổ Lại - Nam Dương đoạn từ cổng chào thôn Phổ Lại, 1 mặt tiền đường QH 7.5m

1.200.000

304.560.000

12.200.000

60.900.000

Khu trung tâm thương mại xã Quảng Vinh

     

7

Lô E3

T1182

90,0

Vị trí 2, Tỉnh lộ 11A, đoạn từ cổng chào thôn Đức Trọng đến giáp ranh thị trấn Sịa, một mặt tiền, đường QH 7.5m, đối diện chợ Quảng Vinh, hiện trạng đường bê tông 3.0m

4.500.000

405.000.000

16.200.000

81.000.000

8

Lô E4

T1183

90,0

4.500.000

405.000.000

16.200.000

81.000.000

9

Lô E12

T1191

90,0

Vị trí 2, Tỉnh lộ 11A, đoạn từ cổng chào thôn Đức Trọng đến giáp ranh thị trấn Sịa, 1 mặt tiền, đường QH 7.5m, hiện trạng đường bê tông 3.0m

4.000.000

360.000.000

14.400.000

72.000.000

10

Lô E13

T1192

90,0

4.000.000

360.000.000

14.400.000

72.000.000

Tổng cộng: 10 lô đất

6.844.030.00

 

 

Giá khởi điểm chưa bao gồm lệ phí trước bạ về đất và các khoản phí, lệ phí khác theo quy định.

2. Vị trí, đặc điểm quỹ đất đấu giá, nơi có tài sản đấu giá:

a. Vị trí, đặc điểm quỹ đất đấu giá: 10 lô đất thuộc Khu dân cư thôn Nam Dương, Đồng Bào, Phổ Lại và Khu trung tâm thương mại xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền. (xem bản vẽ chi tiết đính kèm)

b. Mục đích sử dụng đất: Đất ở; Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

c. Nơi có tài sản đấu giá: Tại vị trí thuộc khu dân cư xen ghép thôn Nam Dương, Đồng Bào, Phổ Lại và Khu trung tâm thương mại xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền.

3. Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền, địa chỉ: 88 Nguyễn Kim Thành, thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế.

4. Giấy tờ kèm theo tài sản đấu giá: Quyết định số 896/QĐ-UBND ngày 22/4/2023 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt giá đất cụ thể để đấu giá quyền sử dụng đất 183 lô đất trên địa bàn huyện Quảng Điền; Quyết định số 392A/QĐ-UBND ngày 27/02/2023 của UBND huyện về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất 183 lô thuộc thị trấn Sịa, xã Quảng Thành, Quảng Lợi, Quảng Vinh, Quảng Thái, Quảng Phú, Quảng Công và Quảng Ngạn, huyện Quảng Điền; Quyết định số 1017/QĐ-UBND ngày 27/4/2023 của UBND huyện về việc quy định giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước để đấu giá quyền sử dụng đất 182 lô đất ở tại thị trấn Sịa và các xã: Quảng Thành, Quảng Lợi, Quảng Vinh, Quảng Thái, Quảng Phú, Quảng Công và Quảng Ngạn, thuộc huyện Quảng Điền; Quyết định số 1370/QĐ-UBND ngày 09/6/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền về việc kế hoạch đấu thầu lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đợt 3 năm 2023; Bản vẽ phân lô các khu đất.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến ngày 18/7/2023 tại vị trí các lô đất khu dân cư xen ghép thôn Nam Dương, Đồng Bào, Phổ Lại và Khu trung tâm thương mại xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền. Trung tâm phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền hướng dẫn, tổ chức xem tài sản vào các ngày 12 và 13 tháng 7 năm 2023, khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ, đăng ký tại Trung tâm đến 17 giờ 00 phút ngày 11/7/2023.

 Khách hàng có quyền xem hoặc không xem tài sản đấu giá. Người đăng ký tham gia đấu giá không xem tài sản thì xem như chấp nhận toàn bộ thông tin liên quan đến tài sản đấu giá và không có quyền khiếu nại về việc này. Mọi khiếu nại về thông tin liên quan đến tài sản trong cuộc đấu giá hoặc sau khi cuộc đấu giá kết thúc sẽ không được giải quyết.

6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 phút ngày 18/7/2023 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

7. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:              

a. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:

- 200.000 đồng/lô/hồ sơ đối các lô đất có giá khởi điểm dưới 500 triệu đồng.

- 500.000 đồng/lô/hồ sơ đối các lô đất có giá khởi điểm trên 500 triệu đồng.

Tiền mua hồ sơ không hoàn trả lại, trừ trường hợp cuộc đấu giá không được tổ chức thì tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá tài sản được hoàn lại tiền hồ sơ đã nộp trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày dự kiến tổ chức cuộc đấu giá.

b. Tiền đặt trước: Khách hàng nộp trong giờ hành chính từ ngày 18/7/2023 đến 17 giờ 00 phút ngày 20/7/2023 và nộp vào tài khoản số 47000014506666 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeAbank) - Chi nhánh Huế.

Nội dung trong giấy nộp tiền hoặc chuyển khoản ghi: Họ, tên người đăng ký đấu giá, nộp tiền đặt trước đấu giá quyền sử dụng đất xã Quảng Vinh.

Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trước thời gian quy định là tự nguyện và tự chịu trách nhiệm về khoản tiền đã nộp. Tiền đặt trước được xác nhận có trong tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế đến 17 giờ 00 phút ngày 20/7/2023 và khách hàng nộp chứng từ nộp tiền đặt trước cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế trước thời điểm tổ chức cuộc đấu giá.

8. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

- Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 phút ngày 18/7/2023 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Từ 08 giờ 00 đến 11 giờ 00 phút ngày 18/7/2023 Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá tại Ủy ban nhân dân xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền.

b. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai có nhu cầu sử dụng đất để làm nhà ở theo quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Trong mỗi lô đất, một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá; Với điều kiện có Đơn đăng ký đấu giá quyền sử dụng đất (theo mẫu do Trung tâm phát hành); Chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm ban hành; Nộp Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, tiền đặt trước theo đúng thời gian quy định.

9. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 21/7/2023 tại Hội trường Nhà văn hóa xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền.

10. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá; Theo phương thức trả giá lên.

Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trên liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; Điện thoại: 0234.3501567, website: daugiatthue.com; Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Quảng Điền, điện thoại: 0234.3556608; Ủy ban nhân dân xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 18.013.653
Truy câp hiện tại 5.683