Tìm kiếm tin tức

 
 

 

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất gồm 14 lô đất thuộc Khu dân cư phía Bắc Nhà Văn hóa huyện Quảng Điền
Ngày cập nhật 06/07/2023

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền phối hợp với Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất gồm 14 lô đất thuộc Khu dân cư phía Bắc Nhà Văn hóa huyện Quảng Điền, thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền vào ngày 27/7/2023.

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền phối hợp với Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất gồm 14 lô đất thuộc Khu dân cư phía Bắc Nhà Văn hóa huyện Quảng Điền, thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền, cụ thể như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM QUỸ ĐẤT ĐẤU GIÁ:

1. Tên quỹ đất: 14 lô đất thuộc Khu dân cư phía Bắc Nhà Văn hóa huyện Quảng Điền, thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền.(xem bản vẽ chi tiết đính kèm)

2. Tổng diện tích khu đất: 2.698,5 m2

3. Mục đích sử dụng đất: Đất ở;

4. Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài;

II. MỨC GIÁ KHỞI ĐIỂM, TIỀN ĐẶT TRƯỚC, BƯỚC GIÁ:

STT

Ký hiệu

lô đất

Số

thửa

Diện

tích

(m2)

Khu vực/

Vị trí

Đơn giá

đất

(đồng/m2)

Giá khởi điểm

(đồng/lô )

 Bước giá

(đồng)

 Tiền

đặt trước

(đồng)

1

B13

310

329,7

Vị trí 2. đường Nguyễn Vịnh (1B), hai mặt tiền, đường quy hoạch 11.5m và đường quy hoạch 11.5m, hiện trạng đường bê tông 5.0m

8.500.000

2.802.450.000

112.100.000

560.500.000

2

B7

304

165,3

Vị trí 2. đường Nguyễn Vịnh (1B), một mặt tiền, đường quy hoạch 11.5m, hiện trạng đường bê tông 5.0m

8.000.000

1.322.400.000

52.900.000

264.500.000

3

B8

305

165,0

8.000.000

1.320.000.000

52.800.000

264.000.000

4

B9

306

165,3

8.000.000

1.322.400.000

52.900.000

264.500.000

5

B10

307

165,3

8.000.000

1.322.400.000

52.900.000

264.500.000

6

B11

308

165,0

8.000.000

1.320.000.000

52.800.000

264.000.000

7

B12

309

165,3

8.000.000

1.322.400.000

52.900.000

264.500.000

8

B26

323

353,8

Vị trí 2. đường Nguyễn Vịnh (1B), hai mặt tiền, đường quy hoạch 11.5m và đường quy hoạch 11.5m. hiện trạng đường bê tông 5.0m

8.500.000

3.007.300.000

120.300.000

601.500.000

9

B20

317

166,7

Vị trí 2. đường Nguyễn Vịnh (1B), một mặt tiền, đường quy hoạch 11.5m, hiện trạng đường bê tông 5.0m

8.000.000

1.333.600.000

53.300.000

266.700.000

10

B21

318

168,2

8.000.000

1.345.600.000

53.800.000

269.100.000

11

B22

319

169,9

8.000.000

1.359.200.000

54.400.000

271.800.000

12

B23

320

171,6

8.000.000

1.372.800.000

54.900.000

274.600.000

13

B24

321

172,8

8.000.000

1.382.400.000

55.300.000

276.500.000

14

B25

322

174,6

8.000.000

1.396.800.000

55.900.000

279.400.000

Tổng Cộng

2.698,5

   

21.929.750.000

 

4.386.100.000

 

 - Ghi chú: Giá khởi điểm trên chưa bao gồm lệ phí trước bạ về đất và các khoản phí, lệ phí khác theo quy định.

 - Bước giá: Tính cho một vòng đấu/lô đất kể từ vòng đấu thứ 2 trở đi

III. NGƯỜI ĐƯỢC THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55 của Luật Đất đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất theo mục đích sử dụng đất và cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, đúng các quy định của Luật Đất đai 2013;

Trong mỗi lô đất thì (01) một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá.

IV. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Các đối tượng quy định tại Mục III nêu trên được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

- Cá nhân, hộ gia đình không thuộc trường hợp tại khoản 4 Điều 38 của Luật đấu giá năm 2016.

- Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do đơn vị thực hiện cuộc đấu giá phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch và đúng các quy định của Luật đất đai năm 2013;

- Phải thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (chi tiết được ghi trong mẫu đơn được phát hành) và nộp các khoản tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định.

V. TIỀN MUA HỒ SƠ THAM GIA ĐẤU GIÁ: 500.000 đồng/lô/hồ sơ.

VI. THỜI GIAN THAM KHẢO, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ, MUA, NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ VÀ TIỀN ĐẶT TRƯỚC:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 24/7/2023 tại Khu dân cư phía Bắc Nhà Văn hóa huyện Quảng Điền, thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền.

Khách hàng có quyền xem hoặc không xem tài sản đấu giá. Người đăng ký tham gia đấu giá không xem tài sản thì hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin liên quan đến tài sản đấu giá và không có quyền khiếu nại về việc này. Mọi thắc mắc hay có sự sai lệch về thông tin tài sản phải thông báo bằng văn bản cho Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị giải quyết trước 02 (hai) ngày mở cuộc đấu giá. Nếu như không có khiếu nại gì thì người đăng ký tham gia đấu giá chấp nhận những thông tin liên quan đến tài sản đấu giá. Mọi khiếu nại về thông tin liên quan đến tài sản trong cuộc đấu giá hoặc sau khi cuộc đấu giá kết thúc sẽ không được giải quyết.

2. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 24/7/2023 tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị, Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền và UBND thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền.

3. Cách thức Đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị hoặc UBND thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền.

Hồ sơ tham gia đấu giá bao gồm:

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do Công ty phát hành;

- Trường hợp đã kết hôn: Căn cước công dân của 02 vợ chồng và giấy Đăng ký kết hôn: 02 bản sao;

- Trường hợp độc thân: Căn cước công dân và Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân: 02 bản sao;

- Trường hợp khách hàng nộp Chứng minh nhân dân hoặc nơi thường trú khác với thông tin trên Căn cước công dân nộp kèm Giấy xác nhận thông tin về cư trú do cơ quan có thẩm quyền cấp: 02 bản sao.

4. Thời gian, địa điểm mua và nộp hồ sơ đấu giá:

- Tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị: Từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 24/7/2023.

- Tại UBND thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền: từ 08h00 đến 11h00 ngày 24/7/2023.

5. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ 8h00 ngày 24/7/2023 đến 17h00 ngày 26/7/2023.

Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng cách chuyển khoản hoặc nộp tiền vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị:

- Số tài khoản: 4000238555555 tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Số tài khoản: 118000137557 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế.

- Số tài khoản: 55110003443345 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế.

- Số tài khoản: 500270406001715 tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương Chi nhánh Huế.

- Số tài khoản: 0161001697979 tại Ngân hàng TMCP ngoại thương VN – CN Huế.

* Nội dung nộp tiền đặt trước: “Họ và tên khách hàng tham gia đấu giá – Nộp tiền đặt trước đấu giá đất tại KDC bắc nhà văn hóa huyện Quảng Điền.

* Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trước thời gian quy định là tự nguyện và tự chịu trách nhiệm về khoản tiền đặt trước đã nộp.

* Tiền đặt trước được xác nhận có trong tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị và kèm theo giấy nộp tiền trước 17h00 ngày 26/7/2023.

VII. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ:

- Thời gian tổ chức đấu giá: 08h00 ngày 27/7/2023.

- Địa điểm tổ chức đấu giá: tại Hội trường Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền.

VIII. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ:

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng cách bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá theo từng vòng đấu, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

IX. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:

- Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền - thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền, Số điện thoại: 0234.3566607.

- Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị - Tầng 2, 39 Tố Hữu, phường Xuân Phú, thành phố Huế, Số điện thoại: 02343.895.995, Website: chuoigiatri.com.vn./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 18.063.503
Truy câp hiện tại 242