Tìm kiếm tin tức

 
 

 

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại Khu dân cư xen ghép các thôn Phước Thanh, An Xuân Tây, xã Quảng An
Ngày cập nhật 15/05/2023

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền phối hợp với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất 10 lô đất tại khu dân cư xen ghép thôn Phước Thành, thôn An Xuân Tây, xã Quảng An vào ngày 09/6/2023 vào ngày 09/6/2023.

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền phối hợp với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất 10 lô đất tại khu dân cư xen ghép thôn Phước Thành, thôn An Xuân Tây, xã Quảng An, huyện Quảng Điền như sau:

1. Tên tài sản, số lượng của tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước và bước giá:

STT

hiệu

lô đất

Số thửa

Diện

tích

(m2)

Khu vực/

Vị trí

Giá đất

cụ thể

(đồng/m2)

Giá

khởi điểm

(đồng/lô)

Tiền

đặt trước

(đồng/lô)

Bước giá

(đồng)

Điểm dân xư xen ghép thôn Phước Thanh, xã Quảng An

 

 

1

T1422

1422

162,2

Khu vực 2, Vị trí 1, một mặt tiền đường đường quy hoạch 16,5m, hiện trạng đường bê tông 3m

3.300.000

535.260.000

107.000.000

27.000.000

2

T1423

1423

168,4

3.300.000

555.720.000

111.000.000

28.000.000

3

T1424

1424

179,2

3.300.000

591.360.000

118.000.000

30.000.000

4

T1425

1425

154,1

3.300.000

508.530.000

102.000.000

25.000.000

5

T1426

1426

150,2

3.300.000

495.660.000

99.000.000

25.000.000

6

T1427

1427

182,8

3.300.000

603.240.000

121.000.000

30.000.000

Điểm dân cư xen ghép An Xuân Tây, xã Quảng An

 

 

7

T1115

1115

194,9

Vị trí 2, một mặt tiền đường bê tông 6,5m

3.300.000

643.170.000

129.000.000

32.000.000

8

T1116

1116

193,2

3.300.000

637.560.000

128.000.000

32.000.000

9

T1117

1117

192,2

3.300.000

634.260.000

127.000.000

32.000.000

10

T1118

1118

193,2

3.300.000

637.560.000

128.000.000

32.000.000

Tổng cộng: 10 lô đất

5.842.320.000

 

 

Giá khởi điểm chưa bao gồm lệ phí trước bạ về đất và các khoản phí, lệ phí khác theo quy định.

2. Vị trí, đặc điểm quỹ đất đấu giá, nơi có tài sản đấu giá:

a. Vị trí, đặc điểm quỹ đất đấu giá: 10 lô đất thuộc Khu dân cư xen ghép thôn Phước Thanh, thôn An Xuân Tây, xã Quảng An, huyện Quảng Điền. (xem bản vẽ chi tiết đính kèm)

b. Mục đích sử dụng đất: Đất ở; Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

c. Nơi có tài sản đấu giá: Tại vị trí thuộc khu dân cư xen ghép các thôn Phước Thanh, thôn An Xuân Tây, xã Quảng An, huyện Quảng Điền.

3. Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền, địa chỉ: 88 Nguyễn Kim Thành, thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế.

4. Giấy tờ kèm theo tài sản đấu giá: Quyết định số 783/QĐ-UBND ngày 11/4/2023 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt giá đất cụ thể để đấu giá quyền sử dụng đất 97 lô đất tại các xã: Quảng Thái, Quảng An thuộc địa bàn huyện Quảng Điền; Quyết định số 785/QĐ-UBND ngày 19/4/2023 của UBND huyện về việc quy định giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước để đấu giá quyền sử dụng đất 40 lô đất ở tại các xã: Quảng Phước và Quảng Phú thuộc huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế; Quyết định số 883/QĐ-UBND ngày 25/4/2023 của UBND huyện Quảng Điền về việc kế hoạch đấu thầu lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đợt 2 năm 2023; Bản vẽ phân lô khu dân cư thôn Phước Thanh, thôn An Xuân Tây, xã Quảng An.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến ngày 06/6/2023 tại vị trí các lô đất khu dân cư xen ghép thôn Phước Thanh, thôn An Xuân Tây, xã Quảng An, huyện Quảng Điền. Trung tâm phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền hướng dẫn, tổ chức xem tài sản vào các ngày 30 và 31 tháng 5 năm 2023, khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ, đăng ký tại Trung tâm đến 17 giờ 00 ngày 29/5/2023.

 Khách hàng có quyền xem hoặc không xem tài sản đấu giá. Người đăng ký tham gia đấu giá không xem tài sản thì xem như chấp nhận toàn bộ thông tin liên quan đến tài sản đấu giá và không có quyền khiếu nại về việc này. Mọi khiếu nại về thông tin liên quan đến tài sản trong cuộc đấu giá hoặc sau khi cuộc đấu giá kết thúc sẽ không được giải quyết.

6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 ngày 06/6/2023 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

7. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:   

a. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:

- 200.000 đồng/lô/hồ sơ đối các lô đất có giá khởi điểm dưới 500 triệu đồng.

- 500.000 đồng/lô/hồ sơ đối các lô đất có giá khởi điểm trên 500 triệu đồng.

Tiền mua hồ sơ không hoàn trả lại, trừ trường hợp cuộc đấu giá không được tổ chức thì tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá tài sản được hoàn lại tiền hồ sơ đã nộp trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày dự kiến tổ chức cuộc đấu giá.

b. Tiền đặt trước: Khách hàng nộp trong giờ hành chính từ ngày 06/6/2023 đến 17 giờ 00 ngày 08/6/2023 và nộp vào tài khoản số 47000014506666 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeAbank) - Chi nhánh Huế.

Nội dung trong giấy nộp tiền hoặc chuyển khoản ghi: Họ, tên người đăng ký đấu giá, nộp tiền đặt trước đấu giá quyền sử dụng đất xã Quảng An.

Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trước thời gian quy định là tự nguyện và tự chịu trách nhiệm về khoản tiền đã nộp. Tiền đặt trước được xác nhận có trong tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế đến 17 giờ 00 ngày 08/6/2023 và khách hàng nộp chứng từ nộp tiền đặt trước cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế trước thời điểm tổ chức cuộc đấu giá.

8. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

- Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 ngày 06/6/2023 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Từ 08 giờ 00 đến 11 giờ 00 ngày 06/6/2023 Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá tại Ủy ban nhân dân xã Quảng An, huyện Quảng Điền.

b. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai có nhu cầu sử dụng đất để làm nhà ở theo quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Trong mỗi lô đất, một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá; Với điều kiện có Đơn đăng ký đấu giá quyền sử dụng đất (theo mẫu do Trung tâm phát hành); Chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm ban hành; Nộp Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, tiền đặt trước theo đúng thời gian quy định.

9. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 08 giờ 00 ngày 09/6/2023 tại Hội trường Nhà văn hóa xã Quảng An, huyện Quảng Điền.

10. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá; Theo phương thức trả giá lên.

Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trên liên hệ tại:

- Ủy ban nhân dân xã Quảng An, huyện Quảng Điền.

- Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; Điện thoại: 0234.3501567, website: daugiatthue.com;

- Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền, điện thoại: 0234.3556608./.

/.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 18.014.798
Truy câp hiện tại 6.257