Tìm kiếm tin tức

 
 

 

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất 17 lô đất tại các khu dân cư Cửa Rào Nam và Hói Đen xã Quảng Phước
Ngày cập nhật 02/05/2023

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền phối hợp với Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất gồm 17 lô đất tại các khu dân cư Cửa Rào Nam và Hói Đen xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền vào ngày 19/5/2023.

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền phối hợp với Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất gồm 17 lô đất tại các khu dân cư Cửa Rào Nam và Hói Đen xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền, cụ thể như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM QUỸ ĐẤT ĐẤU GIÁ:

1. Tên quỹ đất: 17 lô đất tại các khu dân cư Cửa Rào Nam và Hói Đen xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền. (xem bản vẽ chi tiết đính kèm)

2. Tổng diện tích khu đất: 3451,1 m2

3. Mục đích sử dụng đất: Đất ở;

4. Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài;

II. MỨC GIÁ KHỞI ĐIỂM, TIỀN ĐẶT TRƯỚC, BƯỚC GIÁ:

S

T

T

hiệu

lô đất

Diện

tích

(m2)

Khu vực/ Vị trí

Giá

cụ thể

(đồng/m2)

Giá

khởi điểm

(đồng/lô)

Bước giá

(đồng)

Tiền đặt

trước

(đồng)

1

T1171

160,5

Vị trí 1, một mặt tiền đường QH 16,5m

3.000.000

481.500.000

24.000.000

96.000.000

2

T1172

228,3

Vị trí 1, hai mặt tiền đường QH 16,5m và đường QH 12m

3.200.000

730.560.000

37.000.000

146.000.000

3

T1147

254,0

3.200.000

812.800.000

41.000.000

163.000.000

4

T1148

190,3

Vị trí 1, một mặt tiền đường QH 16,5m

3.000.000

570.900.000

29.000.000

114.000.000

5

T1149

190,3

3.000.000

570.900.000

29.000.000

114.000.000

6

T1150

190,3

3.000.000

570.900.000

29.000.000

114.000.000

7

T1151

190,3

3.000.000

570.900.000

29.000.000

114.000.000

8

T1152

209,4

Vị trí 1, hai mặt tiền đường QH 16,5m

3.200.000

670.080.000

34.000.000

134.000.000

9

T1158

252,5

Vị trí 1, hai mặt tiền đường QH 16,5m và đường QH 12m

3.200.000

808.000.000

40.000.000

162.000.000

10

T1176

190,0

Vị trí 1, một mặt tiền đường QH 12m

2.800.000

532.000.000

27.000.000

106.000.000

11

T1177

190,0

2.800.000

532.000.000

27.000.000

106.000.000

12

T1178

190,0

2.800.000

532.000.000

27.000.000

106.000.000

13

T1153

254,0

Vị trí 1, hai mặt tiền đường QH 12m

3.000.000

762.000.000

38.000.000

152.000.000

14

T1154

190,3

Vị trí 1, một mặt tiền đường QH 12m

2.800.000

532.840.000

27.000.000

107.000.000

15

T1155

190,3

2.800.000

532.840.000

27.000.000

107.000.000

16

T1156

190,3

2.800.000

532.840.000

27.000.000

107.000.000

17

T1157

190,3

2.800.000

532.840.000

27.000.000

107.000.000

Tổng

3451,1

   

10.275.900.000

 

2.055.000.000

 

 - Ghi chú: Giá khởi điểm trên chưa bao gồm lệ phí trước bạ về đất và các khoản phí, lệ phí khác theo quy định.

 - Bước giá: Tính cho một vòng đấu/lô đất kể từ vòng đấu thứ 2 trở đi

III. NGƯỜI ĐƯỢC THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55 của Luật Đất đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất theo mục đích sử dụng đất và cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, đúng các quy định của Luật Đất đai 2013;

Trong mỗi lô đất thì (01) một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá.

IV. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Các đối tượng quy định tại Mục III nêu trên được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

- Cá nhân, hộ gia đình không thuộc trường hợp tại khoản 4 Điều38 của Luật đấu giá 2016.

- Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do đơn vị thực hiện cuộc đấu giá phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch và đúng các quy định của Luật Đất đai năm 2013;

- Phải thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (chi tiết được ghi trong mẫu đơn được phát hành) và nộp các khoản tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định.

V. TIỀN MUA HỒ SƠ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

STT

Giá trị quyền sử dụng đất

theo giá khởi điểm

Mức thu

(đồng/hồ sơ/lô)

1

Từ trên 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng

200.000

2

Từ trên 500 triệu đồng

500.000

 

VI. THỜI GIAN THAM KHẢO, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ, MUA, NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ VÀ TIỀN ĐẶT TRƯỚC:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 16/5/2023 tại các khu dân cư Cửa Rào Nam và Hói Đen xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền.

Khách hàng có quyền xem hoặc không xem tài sản đấu giá. Người đăng ký tham gia đấu giá không xem tài sản thì hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin liên quan đến tài sản đấu giá và không có quyền khiếu nại về việc này. Mọi thắc mắc hay có sự sai lệch về thông tin tài sản phải thông báo bằng văn bản cho Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị giải quyết trước 02 (hai) ngày mở cuộc đấu giá. Nếu như không có khiếu nại gì thì người đăng ký tham gia đấu giá chấp nhận những thông tin liên quan đến tài sản đấu giá. Mọi khiếu nại về thông tin liên quan đến tài sản trong cuộc đấu giá hoặc sau khi cuộc đấu giá kết thúc sẽ không được giải quyết.

2. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 16/5/2023 tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị.

3. Cách thức Đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị hoặc UBND xã Quảng Phước.

Hồ sơ tham gia đấu giá bao gồm:

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do Công ty phát hành;

- Trường hợp đã kết hôn: Căn cước công dân của 02 vợ chồng và giấy Đăng ký kết hôn: 02 bản sao;

- Trường hợp độc thân: Căn cước công dân và Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân: 02 bản sao;

- Trường hợp khách hàng nộp Chứng minh nhân dân hoặc nơi thường trú khác với thông tin trên Căn cước công dân nộp kèm Giấy xác nhận thông tin về cư trú do cơ quan có thẩm quyền cấp: 02 bản sao.

4. Thời gian, địa điểm mua và nộp hồ sơ đấu giá:

- Tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị: Từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 16/5/2023.

- Tại Ủy ban nhân dân xã Quảng Phước: từ 08h00 đến 11h00 ngày 16/5/2023.

5. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ 8h00 ngày 16/5/2023 đến 17h00 ngày 18/5/2023.

Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng cách chuyển khoản hoặc nộp tiền vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị:

- Số tài khoản: 4000238555555 tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Số tài khoản: 118000137557 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế.

- Số tài khoản: 55110003443345 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế.

- Số tài khoản: 500270406001715 tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương Chi nhánh Huế.

- Số tài khoản:  0161001697979 tại Ngân hàng TMCP ngoại thương VN – CN Huế.

* Nội dung nộp tiền đặt trước: “Họ và tên khách hàng tham gia đấu giá – Nộp tiền đặt trước đấu giá đất tại khu dân cư xã Quảng Phước.

* Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trước thời gian quy định là tự nguyện và tự chịu trách nhiệm về khoản tiền đặt trước đã nộp.

* Tiền đặt trước được xác nhận có trong tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị và kèm theo giấy nộp tiền trước 17h00 ngày 18/5/2023.

VII. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ:

- Thời gian tổ chức đấu giá: 08h00 ngày 19/5/2023.

- Địa điểm tổ chức đấu giá: tại Hội trường UBND xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền.

VIII. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ:

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng cách bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá theo từng vòng đấu, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

IX. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:

- Uỷ ban nhân dân xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền.

- Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền - thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền, Số điện thoại: 0234.3566607.

- Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị - Tầng 2, 39 Tố Hữu, phường Xuân Phú, thành phố Huế, Số điện thoại: 02343.895.995, Website: chuoigiatri.com.vn./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 18.013.878
Truy câp hiện tại 5.805