Tìm kiếm tin tức

 
 

 

Quyêt định về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Cải tạo, nâng cấp cống trên đê ICO
Ngày cập nhật 16/09/2020

Ngày 08 tháng 9 năm 2020, UBND huyện Quảng Điền ban hành Quyết định số 1967/QĐ-UBND  về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Cải tạo, nâng cấp cống trên đê ICO Hạng mục: Các cống An Gia, Thạch Bình, Bạch Đằng, Uất Mậu, Phước Lý 1, Phước Lý 2 (xã Quảng Phước), Cống Bàu Tân, Hói Mới (xã Quảng An)

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 18.708.087
Truy câp hiện tại 27.610