Tìm kiếm tin tức

 
 

 

Quyết định về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Đầu tư hạ tầng nuôi trồng thủy sản tập trung xã Quảng Công
Ngày cập nhật 16/09/2020

Ngày 08 tháng 9 năm 2020, UBND huyện Quảng Điền ban hành Quyết định số  1965/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Đầu tư hạ tầng thiết yếu vùng sản xuất tập trung xã Quảng Thành

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 18.708.087
Truy câp hiện tại 27.413