Tìm kiếm tin tức

 
 

 

Quy hoạch phát triển KTXH
           Ngày 30 tháng 6 năm 2023, UBND huyện Quảng Điền ban hành Quyết định 1584/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu dân cư phía Đông đường Nguyễn Vịnh, thị...
Ngày 22 tháng 2 năm 2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định 401/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Quảng Điền    
Ngày 31 tháng 8 năm 2020, UBND huyện Quảng Điền ban hành Quyết định 1838/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh thu hồi đất và giá trị bồi thường, hỗ trợ cho các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân khi Nhà nước thu hồi...
Ngày 06 tháng 8 năm 2020, UBND huyện Quảng Điền ban hành Quyết định 1644/QĐ-UBND Về việc tiếp nhận hộ di dân đến vùng dự án bố trí, ổn định dân cư xã Quảng Ngạn  
Ngày 30 tháng 7 năm 2020, UBND huyện Quảng Điền ban hành Quyết định 1620/QĐ-UBND Về việc phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch tổng mặt bằng dự án hạ tầng kỹ thuật phân lô điểm dân cư phía Bắc nhà văn hóa huyện  
Ngày 21 tháng 8 năm 2020, UBND huyện Quảng Điền ban hành Công văn số 1185/TB-UBND về việc người dân sử dụng các thùng chứa rác thải BVTV không đúng cách trong dự án: Dự án thu gom, xử lý bao gói...
Ngày 15 tháng 6 năm 2020, UBND huyện Quảng Điền ban hành Quyết định 1080/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Dự án liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ lợn thịt nuôi theo hướng hữu cơ đảm bảo an toàn sinh học  
Ngày 29 tháng 5 năm 2020, UBND huyện Quảng Điền ban hành Quyết định 951/QĐ-UBND  về việc thành lập Tổ thẩm định dự toán kinh phí Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị thuộc Chương trình mục tiêu...
Ngày 25 tháng 8 năm 2020, UBND huyện Quảng Điền ban hành Thông báo số 126/TB-UBND   Về kết luận của UBND huyện tại cuộc họp bàn phương án giải phóng mặt bằng thực hiện dự án: Mở rộng nút giao giữa tỉnh lộ 22...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 16.452.541
Truy câp hiện tại 1.761