Tìm kiếm tin tức

 
 

 

Quy hoạch phát triển KTXH
Ngày 26 tháng 01 năm 2024, Thủ tướng Chính phủ có ban hành Quyết định 108/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Thừa Thiên Huế đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065  
Ngày 12 tháng 01 năm 2024, UBND huyện Quảng Điền ban hành Quyết định số 151/QĐ-UBND về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 huyện Quảng Điền  
Ngày 18 tháng 01 năm 2023, UBND huyện Quảng Điền ban hành Quyết định số 113 /QĐ-UBND về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 huyện Quảng Điền  
           Ngày 30 tháng 6 năm 2023, UBND huyện Quảng Điền ban hành Quyết định 1584/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu dân cư phía Đông đường Nguyễn Vịnh, thị...
Ngày 22 tháng 2 năm 2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định 401/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Quảng Điền    
Ngày 31 tháng 8 năm 2020, UBND huyện Quảng Điền ban hành Quyết định 1838/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh thu hồi đất và giá trị bồi thường, hỗ trợ cho các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân khi Nhà nước thu hồi...
Ngày 06 tháng 8 năm 2020, UBND huyện Quảng Điền ban hành Quyết định 1644/QĐ-UBND Về việc tiếp nhận hộ di dân đến vùng dự án bố trí, ổn định dân cư xã Quảng Ngạn  
Ngày 30 tháng 7 năm 2020, UBND huyện Quảng Điền ban hành Quyết định 1620/QĐ-UBND Về việc phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch tổng mặt bằng dự án hạ tầng kỹ thuật phân lô điểm dân cư phía Bắc nhà văn hóa huyện  
Ngày 21 tháng 8 năm 2020, UBND huyện Quảng Điền ban hành Công văn số 1185/TB-UBND về việc người dân sử dụng các thùng chứa rác thải BVTV không đúng cách trong dự án: Dự án thu gom, xử lý bao gói...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 17.737.232
Truy câp hiện tại 6.536